Vychovatelství PF JU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vychovatelství PF JU by Mind Map: Vychovatelství PF JU

1. principy

1.1. návaznost na dosavadní tradici

1.2. kompenzační (ne konkureční) vztah vůči PVČ/TF

1.3. četnější bloková výuka i pro PS

2. požadavky/regulovaná profese

2.1. pedagogicko-psychologická propedeutika

2.2. medicínská propedeutika

2.3. ICT

2.4. cizí jazyk

2.5. výchovy

2.5.1. tělesná

2.5.2. environmentální

2.5.3. taneční/hudební/výtvarná/dramatická

2.6. praxe

2.6.1. rovněž alternativní školská zařízení

2.7. závěrečná práce

3. další návrhy

3.1. specializace

3.1.1. pohybová

3.1.2. environmentální

3.1.3. "herní"

3.2. akreditované kurzy

3.2.1. Hlavní vedoucí dětských táborů

3.2.2. zdravotník zotavovacích akcí

3.3. závěrečná práce jako projekt

3.4. předměty

3.4.1. digitální/virtuální formy výchovy

3.4.2. tábornictví

3.4.3. adaptační kurz