Microsoft TEAMS

Microsoft Teams

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Microsoft TEAMS by Mind Map: Microsoft TEAMS

1. APLIKACE TEAMS

1.1. Komunikační prostředek

1.2. Skype

1.3. Týmová práce

1.3.1. třída

1.3.1.1. budu zvát všechny členy týmu?

1.3.1.2. dám jim kód, se kterým se přihlásí

1.3.1.2.1. chat

1.3.1.2.2. soubory

1.3.1.2.3. poznámkový blok předmětu

1.3.1.2.4. zadání

1.3.1.2.5. další vybrané aplikace

1.3.2. pracovníci

1.3.3. vzdělávací komunita

1.3.4. jiné

1.4. zadávání a správa úkolů

1.5. Kalendář

1.6. Další aplikace - wikipedie, směny, planner...aj

2. REGISTRACE ÚČTU MICROSOFT

2.1. ÚČET MICROSOFT JE PODMÍNKOU SPUŠTĚNÍ TEAMS!!!

3. TEAMS NA WEBU