Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

uurimusõpe by Mind Map: uurimusõpe
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

uurimusõpe

õpetab

analüüsimist

hindamist

seostamist

põhjendamist

meeskonnatööd

tegeleb taustade teooriate või nähtuse uurimisega kindla mudeli järgi

tausta loomine teadaolevate andmete põhjal

uurimusküsimuse püstitamine, uurimuse ülesehitamine või skeemi loomine (õpilase või õpetaja tööleht, strateegia valik, lõpp: analüüs ja kokkuvõte

on omane selge loogika

aspektid

probleemi püstitamine

mis on eesmärk

uurimusküsimuste pakkumine, rühmatöö

meetodite määramine

kokkulepe esitamiseks

tabel

tekst

graafik

kuidas korraldada tööd tervikuna

rühmas

individuaalselt

eriliik on tegevusuuring

uurija on uuritav

uurimismeetodid

kvalitatiivsed

ajalooline uurimus

juhtumuurimus

tegevusuurimus

kvantitatiivsed

eksperiment

kaardistusuurimus

võrdlev uurimus

meetodi valik

objektivistlikud õpetajad

subjektivistlikud õpetajad