Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

uurimusõpe by Mind Map: uurimusõpe
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

uurimusõpe

õpetab

analüüsimist

hindamist

seostamist

põhjendamist

meeskonnatööd

tegeleb taustade teooriate või nähtuse uurimisega kindla mudeli järgi

tausta loomine teadaolevate andmete põhjal

on omane selge loogika

aspektid

probleemi püstitamine

mis on eesmärk

uurimusküsimuste pakkumine, rühmatöö

meetodite määramine

kokkulepe esitamiseks

kuidas korraldada tööd tervikuna

eriliik on tegevusuuring

uurimismeetodid

kvalitatiivsed

kvantitatiivsed

meetodi valik

objektivistlikud õpetajad

subjektivistlikud õpetajad