Get Started. It's Free
or sign up with your email address
uurimusõpe by Mind Map: uurimusõpe

1. tegeleb taustade teooriate või nähtuse uurimisega kindla mudeli järgi

1.1. tausta loomine teadaolevate andmete põhjal

1.1.1. uurimusküsimuse püstitamine

1.1.1.1. uurimuse ülesehitamine või skeemi loomine (õpilase või õpetaja tööleht

1.1.1.1.1. strateegia valik

2. aspektid

2.1. probleemi püstitamine

2.2. mis on eesmärk

2.3. uurimusküsimuste pakkumine, rühmatöö

2.4. meetodite määramine

2.5. kokkulepe esitamiseks

2.5.1. tabel

2.5.2. tekst

2.5.3. graafik

2.6. kuidas korraldada tööd tervikuna

2.6.1. rühmas

2.6.2. individuaalselt

2.7. eriliik on tegevusuuring

2.7.1. uurija on uuritav

3. uurimismeetodid

3.1. kvalitatiivsed

3.1.1. ajalooline uurimus

3.1.2. juhtumuurimus

3.1.3. tegevusuurimus

3.2. kvantitatiivsed

3.2.1. eksperiment

3.2.2. kaardistusuurimus

3.2.3. võrdlev uurimus

4. õpetab

4.1. analüüsimist

4.2. hindamist

4.3. seostamist

4.4. põhjendamist

4.5. meeskonnatööd

5. on omane selge loogika

6. meetodi valik

6.1. objektivistlikud õpetajad

6.2. subjektivistlikud õpetajad