DELENIE hudobných nástrojov

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DELENIE hudobných nástrojov by Mind Map: DELENIE hudobných nástrojov

1. STRUNOVÉ

1.1. SLÁČIKOVÉ

1.1.1. husle, kontrabas,viola, violenčelo...

1.2. BRNKACIE

1.2.1. s hmatníkom

1.2.1.1. gitara, citara, balalajka...

1.2.2. bez hmatníka

1.2.2.1. harfa

1.3. KLÁVESOVÉ

1.3.1. klavír, pianíno, čembalo...

1.4. ÚDERNÉ

1.4.1. cimbal

2. DYCHOVÉ

2.1. ÚSTNE

2.1.1. zobcová flauta, pikola, priečna flauta...

2.2. JAZÝČKOVÉ

2.2.1. saxofón, fagot, hoboj, klarinet...

2.3. PLECHOVÉ

2.3.1. pozauna, lesný roh, trúbka, trumpeta, tuba, trúbka...

2.4. VIACHLASNÉ

2.4.1. bez klaviatúry

2.4.1.1. Panova flauta, ústna harmonika...

2.4.2. s klaviatúrou

2.4.2.1. akordeón, orgán...

3. BICIE

3.1. LADENÉ

3.1.1. samozvučné

3.1.1.1. zvonkohra, xylofón, vibrafón, gong

3.1.2. blanozvučné

3.1.2.1. tympan

3.2. NELADENÉ

3.2.1. samozvučné

3.2.1.1. paličky, činely, rumba gule, triangel, kastanety...

3.2.2. blanozvučné

3.2.2.1. tamburína, veľký a malý bubon

4. ELEKTRICKÉ

4.1. syntetizátor, elektrická gitara...