Mõistekaart

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mõistekaart by Mind Map: Mõistekaart

1. Sunnib teksti mõttega lugema

2. Märksõnaskeem

2.1. Õpetab mõisteid omavahel seostama

2.2. Paneb arutlema olulise ja ebaolulise üle;

2.3. Õpetab eristama mõisteid ja neid õigesti kasutama

3. Näide mõistekaardist

3.1. http://4.bp.blogspot.com/_PfHk2n5jqLU/SKr-av0Vm9I/AAAAAAAAAaU/fyuIig4HlQg/s400/ideekaart-copy.jpeg

3.2. http://lemill.net/content/pieces/uppiece.2009-03-01.1983053250/image_large

3.3. http://otteerikpartel.files.wordpress.com/2010/12/bubblus_rakk.jpg

4. Saab verbaalse teksti esitada visuaalselt.

5. Mõistekaarti võib kasutada nii individuaalse- kui ka rühmatööna.

6. New node