Cучасні проблеми безпеки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cучасні проблеми безпеки by Mind Map: Cучасні проблеми безпеки

1. Сoціально-політичні конфлікти

1.1. Тероризм

2. Метеорологічно небезпечні явища

3. Проблеми охорони здоров'я

3.1. Земська медицина

3.1.1. Міська медицина

3.2. Наказова медицина

4. Охорона прав людини і громадьского порядку

5. Біологічні небезпеки

5.1. Отруйні рослини

5.1.1. Отруйні тварини

6. Природні пожежі

6.1. Лісовий

6.1.1. Степовий

6.1.1.1. Ландшафтний

7. Критичні параметри стихійних явищ

7.1. Гибель людей

7.1.1. Знищення будівель та будинків

8. Массові інфекції та хвороби людей,тварин і рослин.

8.1. Чума

8.1.1. Дизентерія

8.1.1.1. Холера