Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 3 by Mind Map: Zadatak 3

1. Zaglavlja

1.1. Implementacija reda pomoću polja

1.2. Implementacija reda pomoću pokazivača

2. Prioritet

2.1. 1. Kritični slučaj

2.2. 2. Rizični slučaj

2.3. 3. Slučaj niskog rizika

2.4. 4. Nije hitan slučaj

3. Red

3.1. Dodavanje

3.1.1. začelje reda

3.1.2. prioritet ispred svih nižih

3.2. Vađenje

3.2.1. Čelo reda

4. Mjerenje vremena trajanja

4.1. B) zadatak

4.2. C) zadatak

5. Operacije (Atp red)

5.1. FrontQ(Q)

5.2. EnQueue(x,Q)

5.3. DeQueue(Q)

5.4. IntiQ(Q)

5.5. IsEmptyQ(Q)

6. Generiranje

6.1. N parova brojeva

6.2. random

6.2.1. xi

6.2.2. yi

7. Pacijenti

7.1. xi

7.1.1. vrijeme proteklo od dolaska prethodnog pacijenta do dolaska pacijenta koji je trenutno u ordinaciji

7.2. yi

7.2.1. vrijeme koje pacijent provede kod liječnika u ordinaciji

7.3. izlazak iz ordinacije