Simulacija rada liječničke ordinacije

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija rada liječničke ordinacije by Mind Map: Simulacija rada liječničke ordinacije

1. Implementacija reda pomoću polja

1.1. FrontQ (Q)

1.2. EnQueueQ (x,Q)

1.3. DeQueueQ (Q)

1.4. InitQ (Q)

1.5. IsEmptyQ (Q)

2. Implementacija reda pomoću pokazivača

2.1. FrontQ (Q)

2.2. EnQueueQ (x,Q)

2.3. DeQueueQ (Q)

2.4. InitQ (Q)

2.5. IsEmptyQ (Q)

3. Glavni program

3.1. Generiranje parova slučajnih brojeva

3.2. Kreiranje pacijenata u čukaonici ordinacije

3.3. Pridruživanje prioriteta pacijentima

3.4. Računanje vremena trajanja programa