Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bryllyup by Mind Map: Bryllyup

1. Gud

1.1. En følelse, eller en skikkelse

1.2. Monoteisme - én gud

2. Jesus

2.1. Søn af gud

2.1.1. Messias

3. Helligånden

3.1. Duen fra Noas Ark

3.2. En del af treenigheden

4. Traditioner

4.1. Jul

4.1.1. Jesus fødsel

4.2. Påske

4.2.1. Jesus ofrede sig selv på korset fo folkets skyld.

4.3. Pinse

4.3.1. Stiger op af graven

4.4. Kristi himmelfartsdag

4.4.1. Jesus farer til himmels

4.5. Stor bede dag

4.5.1. Bod og faste

5. Treenighed

5.1. At være 3 og 1 på samme tid

5.1.1. Faderen

5.1.2. Sønnen

5.1.3. Helligånden

6. Symboler

6.1. Hvide due

6.1.1. Helligånden

6.2. Fisk

6.2.1. Tegne fisk i sandet - tale frit - begge kristne

6.3. Krucifix

6.3.1. Symbol på kristendommen

7. Biblen

7.1. Gamle testamente

7.2. Nye testamente

7.2.1. 4 evangelier/Johannes åbenbaring/breve

7.2.1.1. Lignelser

8. Kirken

8.1. Præst

8.2. Biskopper

9. Myter

9.1. Adam og Eva

9.2. Bjergprædiken

9.3. De ti bud

10. Kristne retninger

10.1. Katolisme

10.2. Protestantisme

11. Overgangsritualer

11.1. Dåb

11.1.1. Man bliver kristen, og får sit navn

11.2. Konfirmation

11.2.1. Man bekræfter sin tro

11.3. Bryllup

11.3.1. Man bliver gift med sin elskede

11.4. Begravelse

11.4.1. Overgang fra nuværende liv, til efterlivet