Simulacija rada liječničke ordinacije

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija rada liječničke ordinacije by Mind Map: Simulacija rada liječničke ordinacije

1. Generiranje novih pacijenata

1.1. N pacijenata

1.2. Prioritet svakog pacijenta

1.2.1. 1-kritični slučaj

1.2.2. 2-rizični slučaj

1.2.3. 3-slučaj niskog rizika

1.2.4. 4-nije hitan slučaj

2. Čekaonica

2.1. Provjera da li ima najavljenih pacijenata

2.2. dolazak pacijenta u čekaonicu

2.3. svrštavanje pacijenata po prioritetu i redu dolazaka

2.4. mjerenje vremena koje je pacijent proveo čekajući u čekaonici

3. ordinacija

3.1. Ulazak pacijenat u ordinaciju

3.2. Izlazak pacijenta iz ordinacije i napuštanje klinike

4. Vrijeme

4.1. Vrijeme rada liječničke ordinacije

4.2. Prosječno vrijeme po pacijentu