Teknologia opetuksessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teknologia opetuksessa by Mind Map: Teknologia opetuksessa

1. Apu vai ongelma

1.1. Yhteisöllisyys

1.2. Pedagoginen suunnittelu

1.3. Tietotekniikan ongelmat

1.3.1. Epävarmuus

1.3.2. Vaikeakäyttöisyys

1.4. Vanhat menetelmät uusissa vaatteissa

2. Vaiheistaminen

2.1. Tiedollisen riippuvuuden tavoitteluun keskittyvät skriptit

2.1.1. Jigsaw

2.1.2. Jigsaw II

2.2. Vastavuoroiseen opettamiseen ja ymmärtämiseen nojautuvat skriptit

2.3. Kognitiivisen konfliktin aikaansaamiseen ja ratkaisuun suuntautuvat skriptit

2.4. Episteemiset skriptit

2.5. Sosiaaliset skriptit

3. Oppimisen strategioiden kehittäminen

3.1. tavoitteita

3.1.1. oppimaan oppiminen

3.1.2. ymmärtävä oppiminen

3.1.3. tietoa tuottavat ja syvätason strategiat

3.1.4. yleisten oppimistaitojen kehittyminen

3.2. teknologian hyödyt

3.2.1. strategioiden käytön ohjaus

3.2.2. tiedon prosessoinnin helpottuminen

3.2.3. ajattelu ja oppimisprosessit näkyviksi

3.2.4. uusien strategioden kehittyminen

3.2.5. yksilöllisyys

3.2.6. oikea-aikainen tuki

3.2.7. sosiaalinen vuorovaikutus

3.3. teknologian haasteita

3.3.1. totuista poikkeavat strategiat

3.3.2. kognitiivinen kuormitus

4. Trialogisuus

4.1. Yhteisöllinen tiedonluominen

4.2. Tutkiva oppiminen

4.2.1. Teorian ja käytännön vuorovaikutus

4.2.2. Oppimisen vertauskuvat

4.3. Haasteet

4.3.1. Koulujen toimintamallit

4.3.2. Toimintatapojen löytäminen

5. Oppimisaihiot

5.1. Oppimisen ja ymärryksen rakentamisen tulkena

5.1.1. Vaatii suunnitelua ja kontekstin

5.2. Edut

5.3. Ongelmat ja haasteet

5.3.1. Behavioristisuus

5.3.2. Tietoharhat

5.3.3. Tekijänoikeudet

5.3.4. Teknisen osaamisen haasteet

6. Asiantuntijuuden kehittäminen

6.1. Lähtökohdat

6.1.1. Progressiivinen ongelmanratkaisu

6.1.2. Intentionaalinen oppiminen

6.1.3. Motivaatio

6.1.4. Yhteys asiantuntijakulttuuriin

6.1.5. Vuorovaikutus ja keskustelu

6.2. Teknologian merkitys

6.2.1. Tutkivan oppimisen tukeminen

6.2.2. Metakognitiivisten taitojen kehityksen tukeminen

6.2.3. Motivoivat mahdollisuudet

6.2.4. Yhteisöllisen oppimisen tukeminen

6.2.5. Oppimisen kulttuurin ja asiantuntijakulttuurin lähentäminen

7. Kollaboratiivinen oppiminen

7.1. Sosiokulttuurinen näkemys

7.2. Neopiagetilainen näkemys

7.3. Etuja

7.4. Ongelmia

7.5. Tietotekniikka apuna