Digitalisering, medialisering og fagenes didaktik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digitalisering, medialisering og fagenes didaktik by Mind Map: Digitalisering, medialisering og fagenes didaktik

1. Det digitale menneske

1.1. Undersøgelse af medier i familier

1.1.1. Fokus på mediebrug og -mønstre

1.1.1.1. Hvilke medier har vi

1.1.1.2. Hvordan bruger vi dem

1.1.2. Fokus på hverdagslivets sammenhænge og dynamikker (rutiner og ritualer)

1.1.2.1. Medierne har en social dimension

1.1.2.2. Man lærer at være mediebruger i dagligstuen

1.1.2.2.1. Social arv

1.1.2.2.2. De velstillede: Skolen kan ikke lære os noget

2. Mediepædagogik og -didaktik

2.1. Multimodal læring

2.1.1. Forskellige medier = Forskelligetegnsystemer

2.2. Mediepædagogisk håndværk

2.2.1. Pædagogisk praksis

2.2.2. Teknik og udstyr

2.2.3. Håndværk, æstetik og formsprog

2.3. Ressourcer og læremidler

2.3.1. Accept af "1000" værktøjer

2.4. Mediedidaktik

2.4.1. Kan udfordre forhold mellem fagdidaktik

2.4.2. Niveauer

2.4.2.1. Supplement

2.4.2.2. Integreret

2.4.2.3. Udfordring

2.4.2.4. Kultur

3. Gruppediskussion

3.1. Vælg fokus

3.1.1. Undervis i enten medie eller indhold

3.2. Media matters

3.2.1. Elever skal kunne vælge et medie, der passer dem/budskabet

3.2.2. Eleverne skal beherske flere medier

4. Digitalisering/medialisering

4.1. It: Fejlagtig begrebsbrug

4.2. Digitale kan ikke adskilles fra hverdag

4.3. Faghæfte 48 er allerede forældet

4.4. Mediering vs. medialisering

4.4.1. Mediering: rammen

4.4.2. Medialisering: Vinduet

4.4.2.1. Direkte medialisering

4.4.2.2. Indirekte

4.5. Medialisering vs. digitalisering

4.5.1. Digitalisering: Teknologi

4.5.2. Medialisering: kultur og læring

5. D-land

5.1. 2.0 til 3.0

5.2. Platforme som et udtryk for det sociale i sig selv

6. Alt muligt andet

6.1. Ole UCC

7. Tanker

7.1. Medier er som et sprog

7.2. Skifte fra roller til positioner

7.2.1. Lærer- og elevroller

7.2.2. Skift fra undervisning til vejledning

8. Liniefaglighed

8.1. Eleverne skal lære formsproget

9. Fagdiskussion dansk

9.1. De fem benspænd

9.1.1. Hvordan udfordre pædagogsik praksis

9.1.2. Hvordan udfordre den pædagogiske dagsorden

9.1.3. Hvordan udfordres fagforståelse

9.1.4. Hvordan udvikles nye måder at lære på

9.1.5. Hvordan udvikles arbejdet med digitale ressourcer og læremidler

10. Rantzaus Minde

10.1. Hvad er udbyttet?

10.1.1. Foredrag: 5 %

10.1.2. Undervise: 80 %

10.2. Forskellige Positioner

10.2.1. Producer

10.2.1.1. Konkretiserer forløber

10.2.1.2. Har overblik

10.2.1.3. Tidplan

10.2.2. Facilitator

10.2.2.1. Vejleder

10.2.2.2. Hjælper

10.2.2.3. Hvor er I?

10.2.2.4. Hvad har I brug for

10.2.3. Proceskonsulent

10.2.3.1. Hvordan går det?

10.2.3.2. Går det i stå?

10.2.3.3. Evaluerer til sidst

10.2.4. Dokumentator

10.2.4.1. Dokumenterer det, der bliver lavet

10.3. Faser

10.3.1. Indsamle

10.3.2. Bearbejde

10.3.3. Formidle

10.3.4. Evaluere