ERP

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. Wat is ERP?

1.1. Enterprise Resource Planning

1.2. Software

1.3. Voor bedrijven

2. Wat is het belang van ERP-software voor een onderneming of organisatie?

2.1. Productiviteit verhogen

2.2. Kosten beheersen

2.3. Interne bedrijfsprocessen ondersteunen

3. OpenERP businesscase: Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase niet geïnstalleerd?

3.1. Inventory module

3.2. Production planning module

3.3. HR module

3.4. Production module

3.5. Delivery module

3.6. BI module

3.7. Engineering module

4. OpenERP-businesscase: Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase geïnstalleerd?

4.1. Stock module

4.2. Sales module

4.3. Account module

4.4. Purchase module

5. Welke modules van OpenERP dienen in het geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

5.1. Account module

5.2. Sales module

5.3. Inventory module

5.4. Production module

5.5. Stock module

6. ERP= robuuste tractor, CRM= snelle auto. Wat wordt bedoeld met deze metafoor?

6.1. CRM kan niet rond een vast en star systeem werken

6.2. ERP draait rond een vast en star systeem, het hoeft helemaal niet flexibel te zijn

7. 3 belangrijke tips voor een succesvolle ERP-implementatie

7.1. Maak tijd voor de implementatie

7.2. Onderschat de eigen processen niet

7.3. Betrek zowel werkvloer als directie bij de implementatie