Treball social Comunitari

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Treball social Comunitari by Mind Map: Treball social Comunitari

1. Tipus d'escoles

2. Objectius

3. Assegurar que s'efectuen en l'entorn canvis concrets

4. Ajudar a les persones que participen en la intervenció a adquirir confiança i les habilitats necessàries per tal d'enfrontar-se als seus problemes

5. Escola professional

6. Escola socialista

7. Dona més importància a l'ajuda mútua i prefereix col·laborar amb l'administració. Considera el treball comunitari com un mitjà per donar a tothom més veu.

8. Considera el treball comunitari com part de la lluita de classes per arribar a una societat socialista. Vol despertar la consciència treballadora i ajudar les seves organitzacions. Té una triple estratègia que pretén integrar les lluites al voltant de qüestions com l'habitatge, la sanitat i l'educació.

9. Establir contactes

10. Tenir una bona aparença, ser puntual, fer una cosa si ens hem compromés.

11. 1. No deixis passar oportunitats de fer o renovar contacte. 2. Considera abans que res quina impressió estàs causant en l'altra persona. 3. Aprèn a escoltar i a "notar". 4. Camina, no utilitzis mitjans de transport (per tal de fer contactes i observar canvis que es produeixen a la zona. 5. Si vols que et donin, has de donar. 6. No creguis tot el que la gent diu.

12. Recomanacions per a una bona pràctica

13. Elaborar un perfil de comunitat

14. Informació de l'entitat: és el punt de partida.

15. Informació hard: dades quantificables i oficials.

16. Informació soft: és subjectiva i consisteix en opinions.

17. Treball amb el grup

18. Passos a seguir per formar el grup

19. 1. Reunir la gent. 2. Augmentar el nombre de membres. 3. Centrar-se en un objetiu 4. Tècniques d’organització i d’interacció. 5. El paper del treballador de comunitat en les reunions. 6. El treball amb membres concrets del grup. 7. Estructuració. 8. La necessitat de recursos materials. 9. Crear un cos de simpatitzants. 10. Relacions amb el món exterior. 11. Els professionals en els grups.

20. Consells per portar els grups

21. Tenir un enfocament directiu per tal de crear-lo.

22. Tenir relacions amb els mitjans de comunicació.

23. Tenir relació amb els polítics.

24. Factors que impedeixen que la gent s'uneixi als grups

25. Que hi hagi una activitat d'inici que de seguida es relaciona amb una etiqueta/imatge i fa impossible que certa gent participi.

26. Divisions geogràfiques.

27. Que hi hagi un objectiu comú però es vulgui resoldre de diferents maneres.

28. Animar a votar de tant en tant.

29. Intentar que quan hi ha una qüestió controvertida es posposi la decisió fins la reunió següent per tal de que la gent pugui reflexionar.

30. Ferque el grup s'aturi i s'analitzi per veure els errors que han comès.

31. Deixar que la gent expressi els seus sentiments encara que no formin part de l'ordre del dia fins a cert punt.

32. S'ha de tenir en compte la motivació de la gent i ajudar-los a trobar un mitjà d'expressió.

33. Altres consells

34. Fer campanya

35. Que una campanya dirigida per un grup de comunitat és un exercici de guerra de guerrilles, si el mes probables és que perdis en un enfrontament directe, no lluitis.

36. S'ha de conèixer l'oposicó, les persones poderoses, qui té influència sobre qui, com reaccionaran davant d'una estratègia pròpia, etc.

37. Que un mètode basat en la persuassió té poques possibilitats i pot ser necessària la coacció. En la campanya de coacció, algunes de les tàctiques que utilitzaras seran agressives i de comfrontació, amb l'objectiu d'avergonyir les autoritats i atraure atenció dels mitjans de comunicació.

38. Treballar dintre del sistema

39. Crear i ajudar a grups de comunitat que després actuen amb la teva ajuda.

40. Treballar amb altres persones o entitats per tal de beneficiar un grup ja existent.

41. Hi ha moltes situacions en les que o no existeix un grup de comunitat o es inapropiat intentar crear-ne un.