CURS ICE : Eines i instruments per a la formació TIC - TAC

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CURS ICE : Eines i instruments per a la formació TIC - TAC by Mind Map: CURS ICE : Eines i instruments per a la formació TIC - TAC

1. MOODLE

1.1. ROLS

1.2. PARAMETRES

1.3. RECURSOS

1.4. PERFIL

2. PDI's, AUTORIA I DIFUSIÓ A LA XARXA

2.1. ALEXANDRIA

2.2. PIZARRA DIGITAL

3. IDENTITAT DIGITAL: LECTURA, PUBLICACIÓ i PRESÈNCIA A LA XARXA

3.1. TWITER

3.2. ADDOSN FIREFOX

3.3. WORDPRESS

3.4. WIKIS

3.5. SLIDESHARE

3.6. LINKENDIN

4. ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

4.1. DROPBOX

4.2. DELICIUS

4.3. GOOGLE BOOKMARKS

4.4. GOOGLE DOCS

4.5. BOX