Miten teknologia opetukseen?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Miten teknologia opetukseen? by Mind Map: Miten teknologia opetukseen?

1. Ongelmia

1.1. Rahoitus

1.2. Teorian ja käytännön yhdistäminen

1.3. Oma-aloitteisuus

1.4. Miten ja miksi TVT:tä opetuskäyttöön?

2. Ratkaisuja

2.1. Tutkimukset

2.2. Tietokoneet luokkatilanteisiin, ei vain ATK-luokkiin

2.3. Ideoita kavereilta/tutuilta

2.4. Asiantuntijaryhmät

2.5. Netistä?

2.6. Yhteisöllisyys

2.7. Ajatuksia TVT:n opiskelijoilta

3. Miten saadaan opettajat hyödyntämään teknologiaa?

3.1. OPS, opetuksen tehtävä

3.2. Motivointi

3.3. Jatkokoulutus

3.4. Muutosvastarinnan voittaminen

3.5. Opettajien yhteisöllisyys

3.6. Opettajankoulutuksesta asti