Lương Anh

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lương Anh by Mind Map: Lương Anh

1. Tính cách

1.1. Ham chơi

1.2. Xấu xa

1.3. Vô

1.3.1. Vô tâm

1.3.2. Vô tình

1.3.3. Vô gia cư

1.4. Độc Ác

2. Ngoại hình

2.1. 1m60<Chiều cao<1m70

2.2. Cân nặng thì dao động từ 50 -60 kiloo

2.3. Mắt tốt ko cận

2.4. Tóc Chôm cHôm hehe

3. Use toolbar to add ideas

4. Mấy trường mình từng can qua

4.1. C1 Lý Thường Kiệt - 5/1

4.2. C2 Nguyễn Tri Phương - 9/10

4.3. C3 Nguyễn Huệ 12/1

4.4. ĐH ... lớp KS Chất Lượng Cao h3h3

5. Sỡ Thích

5.1. Nhạc nhẽo

5.1.1. Nhạc RocK

5.1.1.1. Hồi xưa thì nghe bức tường zờ nó giãi tán roài

5.1.1.1.1. Tâm Hồn của Đa' ... wa

5.1.1.1.2. Đường đến ngày vinh quang

5.1.1.2. Giờ thì nghe Microwave ... tạm gọi là lò [viba]

5.1.1.3. Nghe thêm Metallica nữa ... BonZovi quá nhiều ^^

5.1.2. Nhạc Của các em Tuổi t33n ^^

5.1.2.1. Mưa sao băng ne`

5.1.2.2. Xe buyết mười tầng ... ^^

5.1.2.3. Kem Zâu tinh` iu ..

5.1.2.4. Ngọn đồi chOng Chống

5.1.3. Nhạc của các bác các cô

5.1.3.1. TCS

5.1.3.2. Ngô Thùy Miên ...

5.2. Chơi điện tữ

5.2.1. PS

5.2.1.1. Pro-Evolution.. 2009 quá tuyeet

5.2.2. PC

5.2.2.1. FiFa 2009

5.2.2.2. FifA 2

5.2.2.3. GunBOund

5.3. Đọc sách

5.4. Ghẹo gái

5.5. Ăn Uống

6. Ăn cHơi

6.1. Key shortcuts

6.1.1. TAB to insert (Mac OS)

6.1.2. ENTER to add siblings

6.1.3. DEL to delete

6.1.4. All key shortcuts

6.2. Drag & Drop and double-click canvas

6.3. Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help