Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lương Anh by Mind Map: Lương Anh
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Lương Anh

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Use toolbar to add ideas

Mấy trường mình từng can qua

C1 Lý Thường Kiệt - 5/1

C2 Nguyễn Tri Phương - 9/10

C3 Nguyễn Huệ 12/1

ĐH ... lớp KS Chất Lượng Cao h3h3

Tính cách

Ham chơi

Xấu xa

Độc Ác

Từng là anh hùng diệt muổi trừ gián ... nhất khu trọ hehe

Ăn cHơi

Key shortcuts

Drag & Drop and double-click canvas

Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help

Sỡ Thích

Nhạc nhẽo

Chơi điện tữ

Đọc sách

Ghẹo gái

Ăn Uống

Ngoại hình

1m60<Chiều cao<1m70

Cân nặng thì dao động từ 50 -60 kiloo

Mắt tốt ko cận

Tóc Chôm cHôm hehe

.. ^^