Täppärit (tablet-laitteet, mobiililaitteet) opettajan työkaluksi: motivaatio ja innostaminen

Kooste Tablet-laitteet opetuksessa FB-ryhmässä tammikuussa 2012 käydystä keskustelusta.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Täppärit (tablet-laitteet, mobiililaitteet) opettajan työkaluksi: motivaatio ja innostaminen by Mind Map: Täppärit (tablet-laitteet, mobiililaitteet) opettajan työkaluksi: motivaatio ja innostaminen

1. Liittyy FB-keskusteluun

1.1. Keskustelun aloitti Anne Rongas

1.1.1. Gmail: rongas.anne

1.1.2. Kirjoittaa aiheesta kolumnin

1.2. Kiitokset kommentoijille (jos nimeä ei saa kertoa, pyydä Annea poistamaan tai poista itse)

1.2.1. Aki Puustinen

1.2.2. Kari Rajala

1.2.3. Jukka Manninen

1.2.4. Jari Välkkynen

1.2.5. Virpi Loikkanen

1.2.6. Vuokko Kangas

1.2.7. Pasi Kotilainen

1.2.8. Timo Ilomäki

1.2.9. Juha Knuuttila

1.2.10. Teemu Moilanen

1.2.11. Ismo Falck

1.2.12. Rehtori Sormunen

1.2.13. Marko Kaarlela

1.2.14. Tarmo Toikkanen

1.2.15. Pia Leppänen

1.2.16. Anu Konkarikoski

1.2.17. Tommi Issakainen

2. Alkutönäisy

2.1. Muutama perusneuvo

2.2. Laite käteen

2.3. Vierihoito

2.4. Esimerkin antaminen

2.4.1. Ensimmäisillä käyttäjillä näkyvästi täppäri työkaluna

2.5. Sovitaan testiaika esim. 1-2 kk

2.5.1. Jos ei testiaikana hyötyjä avaudu, ei väkisin.

2.5.2. Jokainen tuottaa koeajalta pienen raportin.

2.5.2.1. Teksti

2.5.2.1.1. Esimerkkejä koeajan raporteista

2.5.2.2. Video

2.5.2.3. Tai muu täppärillä tehty

2.5.3. Keskustellaan yhdessä kokemuksista.

3. Vältä näitä

3.1. Pakottaminen

3.2. Liika oman (viihde)käytön rajoittaminen

4. Myönteinen velvoittaminen

4.1. Ei pakolla, mutta vahva argumentti puolesta

4.2. Kannustusta

4.2.1. Tilaa opetussuunnitelmista (ops-uudistuksees huomioon)

4.2.2. Aineettomia kannustimia

4.2.3. Aineellisia kannustimia

4.3. Rehtori käyttöönoton johtajana

4.4. Työkaluksi kokouksiin

4.4.1. Sihteerille langaton näppis

4.4.2. Esityslista pdf:nä

4.4.3. Tarvittaessa äänitteen (videon) tekeminen

4.4.4. Projektikokoukset videoneuvotteluna

4.5. Katse tulevaisuuteen

4.5.1. Täppärit jatkossa osa tiedonhankintaa ja tiedonrakentelua.

4.5.2. Laitteet ja yhteydet yleistyvät ja halpenevat

4.5.3. Opiskeluun liittyvät projektit

4.5.4. Oppimisympäristön sulautuminen ja laajentuminen

4.5.5. Opiskelijoiden suunnasta lisääntyvä paine teknologian opetuskäyttöön lisääntyy.

4.6. Opettajan ammattitaito

4.6.1. Uuden ammattitiedon helppo seuraaminen

4.6.2. Verkostoissa oppiminen

5. Laitteeseen liittyen

5.1. Henkilökohtianen (oma työväline)

5.2. Lupa viedä kotiin

5.2.1. Lomalla kotona vapaa käyttö

5.3. Tekninen käyttöönottokoulutus

5.4. Pedagoginen käyttöönottokoulutus

5.5. Paitsi opettajan työvälin, myös opiskelijan työväline

5.5.1. Teknologian välittämät oppiresurssit

5.6. Viihde- ja hyötykäyttö tukevat toisiaan

5.7. Teknologian hetättäminen tunteiden käsittely

5.8. Eri käyttöjärjestelmien ominaisuuksien parhaat opetuskäytön kikat jakoon

5.8.1. Android-vinkki: Sandbox-ohjelmia (esim. Famigo), jolla voi valita sallitut appsit ja estää mainokset

6. Toimintakulttuuri

6.1. Tällä hetkellä osa opettajista vastustaa voimakkaasti

6.1.1. Miten käsitellä vastustusta?

6.2. Keskustellaan laitteiden käyttötarkoitus

6.2.1. Työn helpottaminen

6.2.2. Oppimisen edistäminen

6.2.2.1. Tiedonhankint, -käsittely, -rakentelu + kriittisyys

6.2.2.2. Tekee näkyväksi oppimisprosessia

6.2.2.3. Oppijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen

6.2.3. Opiskelumotivaation kohentaminen

6.2.4. Opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen.

6.2.4.1. Ratkaisee jonkin opettamisen tai opiskeluun laatuun liittyvän ongelman

6.3. Valmiita pohjia ja malleja soveltamisesta

6.3.1. Esimerkki Aki Puustinen: Learning bus

6.4. Opettaja luo mahdollisuuden oppijoille käyttää laitteita. Ei välttämättä joudu paljoa opastamaan.

6.4.1. Koottuja listoja sopivista appseista

6.4.2. Koottuja listoja aloitusohjeista (videoita)

6.5. Mahdollistetaan opetuksen joustavat järjestelyt

6.5.1. Ulos luokkahuoneesta