Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Täppärit (tablet-laitteet, mobiililaitteet) opettajan työkaluksi: motivaatio ja innostaminen by Mind Map: Täppärit (tablet-laitteet, mobiililaitteet)
opettajan työkaluksi: motivaatio ja
innostaminen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Täppärit (tablet-laitteet, mobiililaitteet) opettajan työkaluksi: motivaatio ja innostaminen

Liittyy FB-keskusteluun

Keskustelun aloitti Anne Rongas

Gmail: rongas.anne

Kirjoittaa aiheesta kolumnin

Kiitokset kommentoijille (jos nimeä ei saa kertoa, pyydä Annea poistamaan tai poista itse)

Aki Puustinen

Kari Rajala

Jukka Manninen

Jari Välkkynen

Virpi Loikkanen

Vuokko Kangas

Pasi Kotilainen

Timo Ilomäki

Juha Knuuttila

Teemu Moilanen

Ismo Falck

Rehtori Sormunen

Marko Kaarlela

Tarmo Toikkanen

Pia Leppänen

Anu Konkarikoski

Tommi Issakainen

Alkutönäisy

Muutama perusneuvo

Laite käteen

Vierihoito

Esimerkin antaminen

Ensimmäisillä käyttäjillä näkyvästi täppäri työkaluna

Sovitaan testiaika esim. 1-2 kk

Jos ei testiaikana hyötyjä avaudu, ei väkisin.

Jokainen tuottaa koeajalta pienen raportin., Teksti, Esimerkkejä koeajan raporteista, näppärä, nopea, aukeaa nopeasti, Video, Tai muu täppärillä tehty

Keskustellaan yhdessä kokemuksista.

Vältä näitä

Pakottaminen

Liika oman (viihde)käytön rajoittaminen

Myönteinen velvoittaminen

Ei pakolla, mutta vahva argumentti puolesta

Kannustusta

Tilaa opetussuunnitelmista (ops-uudistuksees huomioon)

Aineettomia kannustimia

Aineellisia kannustimia

Rehtori käyttöönoton johtajana

Työkaluksi kokouksiin

Sihteerille langaton näppis

Esityslista pdf:nä

Tarvittaessa äänitteen (videon) tekeminen

Projektikokoukset videoneuvotteluna

Katse tulevaisuuteen

Täppärit jatkossa osa tiedonhankintaa ja tiedonrakentelua.

Laitteet ja yhteydet yleistyvät ja halpenevat

Opiskeluun liittyvät projektit

Oppimisympäristön sulautuminen ja laajentuminen

Opiskelijoiden suunnasta lisääntyvä paine teknologian opetuskäyttöön lisääntyy.

Opettajan ammattitaito

Uuden ammattitiedon helppo seuraaminen

Verkostoissa oppiminen

Laitteeseen liittyen

Henkilökohtianen (oma työväline)

Lupa viedä kotiin

Lomalla kotona vapaa käyttö

Tekninen käyttöönottokoulutus

Pedagoginen käyttöönottokoulutus

Paitsi opettajan työvälin, myös opiskelijan työväline

Teknologian välittämät oppiresurssit

Viihde- ja hyötykäyttö tukevat toisiaan

Teknologian hetättäminen tunteiden käsittely

Eri käyttöjärjestelmien ominaisuuksien parhaat opetuskäytön kikat jakoon

Android-vinkki: Sandbox-ohjelmia (esim. Famigo), jolla voi valita sallitut appsit ja estää mainokset

Toimintakulttuuri

Tällä hetkellä osa opettajista vastustaa voimakkaasti

Miten käsitellä vastustusta?

Keskustellaan laitteiden käyttötarkoitus

Työn helpottaminen

Oppimisen edistäminen, Tiedonhankint, -käsittely, -rakentelu + kriittisyys, Tekee näkyväksi oppimisprosessia, Oppijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen

Opiskelumotivaation kohentaminen

Opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen., Ratkaisee jonkin opettamisen tai opiskeluun laatuun liittyvän ongelman

Valmiita pohjia ja malleja soveltamisesta

Esimerkki Aki Puustinen: Learning bus

Opettaja luo mahdollisuuden oppijoille käyttää laitteita. Ei välttämättä joudu paljoa opastamaan.

Koottuja listoja sopivista appseista

Koottuja listoja aloitusohjeista (videoita)

Mahdollistetaan opetuksen joustavat järjestelyt

Ulos luokkahuoneesta