Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MOTIVATIE by Mind Map: MOTIVATIE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MOTIVATIE

situaties uit verleden?

overeenkomsten

individueel: voorbeelden

groepjes: delen: overeenkomsten zoeken

klassikaal: steeds sterker voorbeeld geven

mensen

eigen omgeving

beroemdheden

in groepjes en verzamelen

wie

wat zie je, hoor je?

achtergrond?

invloed

positief

belang

lange / korte termijn

personen

omgeving

uiteindelijke effect

sfeer

doelen

...

negatief

onbewuste motieven, overtuigingen, pijn --- plezier, remmingen, schuldgevoel, frustratie, angst, afdwalen, waandroombeelden, mechanismen, vechten, verstijven, vluchten

in groepjes brainstorm, verzamelen en categoriseren

gesprek

antwoorden leerlingen

positief, interesse, plezier, enthousiasme, passie / vuur, toekomst, doel, doorzettingsvermogen, discipline, wilskracht, eerzucht, samen, coach, docent, familie, stimuleringspreken, sfeer, beloning, resultaat, dwang, progressie, eten

gevoel

negatief, consequenties, druk, tijd, tegenslagen

positief <---> negatief

ondersteunend

haalbare concrete doelen

beloningen

visualiseren

weg naar doel

behaald doel

herkennen van excuses

WHAT YOU THINK IS WHAT YOU GET

A + B = C, A: situatie / gedrag, B: gedachten, C: gevoel / gedrag

gesprek

intrensiek / extrensiek

kenmerken van gemotiveerde mensen volgens leerlingen

doorzettingsvermogen, opoffering, prestatiedrang, eerzucht

initiatief tonen

doel hebben, elke dag werken aan je doel, toekomstbeeld

geloof in de haalbaarheid van je doel, geloof in jezelf, positief denken

plezier, enthousiasme, passie