Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MOTIVATIE by Mind Map: MOTIVATIE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MOTIVATIE

situaties uit verleden?

overeenkomsten

individueel: voorbeelden

groepjes: delen: overeenkomsten zoeken

klassikaal: steeds sterker voorbeeld geven

mensen

eigen omgeving

beroemdheden

in groepjes en verzamelen

invloed

positief

negatief

in groepjes brainstorm, verzamelen en categoriseren

antwoorden leerlingen

positief <---> negatief

ondersteunend

haalbare concrete doelen

beloningen

visualiseren

herkennen van excuses

WHAT YOU THINK IS WHAT YOU GET

gesprek

intrensiek / extrensiek

kenmerken van gemotiveerde mensen volgens leerlingen

doorzettingsvermogen, opoffering, prestatiedrang, eerzucht

initiatief tonen

doel hebben, elke dag werken aan je doel, toekomstbeeld

geloof in de haalbaarheid van je doel, geloof in jezelf, positief denken

plezier, enthousiasme, passie