Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương Vợ by Mind Map: Thương Vợ

1. Tác giả, tác phẩm

1.1. Tú Xương : sống ở thế kỷ VX- XX Quê Nam Định, cuộc đời 15 tuổi đi thi đến năm 1894 đỗ Tú Tài nên được gọi là ông Tú

1.2. Tác phẩm: thương vợ, một trong những đề tài hiếm gặp. Bài thơ thương vợ là lời chi ân dành cho Bà Tú một người vợ hiền hảo

2. hai câu đề: hình ảnh bà Tú đã hiện lên thời gian ,công việc,địa điểm bà làm,một người phụ nữ đầu tắt mặ tối đảm đang

2.1. quanh năm

2.1.1. thời gian: không có ngày nghỉ

2.1.2. gợi ra vòng lặp triền miên

2.2. buôn bán

2.2.1. khéo léo, cần cù ,chịu khó,giỏi tính toán

2.3. mom sông

2.3.1. dễ sạt lở mới hứng đầu những cơn sóng, ngọn gió

2.4. nuôi

2.4.1. nuôi: là chăm dưỡng,nuôi đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần

2.4.1.1. ( 5 con là trách nhiệm->đây là lẽ thường )

2.4.1.2. vợ nuôi chồng là gánh nặng-> đây là lẽ khác thường

3. hai câu thực

3.1. sử dụng đảo ngữ

3.1.1. lặn lội nhấn mạnh vào sự cơ cực, bươn trải vì mưu sinh

3.1.2. eo sèo:nhấn mạnh vài âm thanh

3.1.2.1. lời qua tiếng lại

3.1.2.2. kỳ kèo,cò kè

3.2. hình ảnh thân cò

3.2.1. thân cò :hình ảnh con cò một hình ảnh quen thuộc sử dụng ẩn dụ cho người phụ nữ cần cù chịu thương chịu khó

3.2.2. ẩn dụ cho người phụ nữ

3.2.2.1. tấm thân gầy guộc

3.2.2.2. thân phận của người phụ nữ

3.3. quãng vắng,đò đông

3.3.1. rình rập sự nguy hiểm

3.3.2. đại điểm Bà Tú phải mưu sinh hằng ngày

4. hai câu luận

4.1. duyên

4.1.1. là do ông tơ,bà nguyệt se thành

4.1.2. duyên phận Bà Tú phải gắn với Ông Tú

4.1.3. 1 duyên đổi 2 nợ 5 nắng 10 mưa

5. hai câu kết

5.1. câu chửi

5.1.1. hai câu chửi xã hội bạc bẽo

5.2. ông Tú thay Bà Tú tự chửi chính mình :tự nhận mình vô tích sự

5.3. hạ cái tôi xuống để thể hiện lòng trân trọng với người vợ