Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nilai Moral by Mind Map: Nilai Moral

1. Bidang 6 : Demokrasi

1.1. Mematuhi peraturan dan undang-undang

1.2. Menerima/ mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditentukan

1.2.1. Kebebasan bersuara

1.2.2. Bebas berucap dengan batasan

1.2.3. Bebas mengeluarkan fikiran dengan batasan

1.2.3.1. Kebebasan beragama

1.2.3.2. Bebas menganut agama

1.2.3.2.1. Bebas mengamalkan agama yang diperuntukkan dalam perlembagaan

1.3. Bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti

1.3.1. Penglibatan siri dalam pembangunan negara

1.3.1.1. Mematuhi peraturan / undang-undang perlembagaan Malaysia

2. Bidang 7: Keharmonian antara negara

2.1. Saling membantu dan bekerjasama

2.2. Usaha yang baik dan membina

2.3. Dilakukan bersama

3. Sikap keterbukaan

3.1. Bersedia memberi/ menerima pandangan, kritikan, pembaharuan

3.1.1. Hidup bersama secara aman

3.1.2. Hidup berbaik-baik

3.1.2.1. Saling menghormati antara negara

3.1.2.1.1. Menghargai/ memuliakan hubungan antara negara

3.1.2.2. Mengutamakan kedamaian, keharmonian hidup

4. Bidang 5: Bidang Hak Asasi Manusia

4.1. Menghormati hak wanita

4.1.1. Melindungi/ mengiktiraf wanita

4.2. Melindungi hak kanak-kanak

4.2.1. Membela/ memelihara hak kanak-kanak

4.2.1.1. Memberi naungan

4.3. Menghormati hak golongan kurang berupaya

4.3.1. Memberi layanan bersopan kepada golongan kurang berupaya

4.3.2. Mengiktiraf mereka

4.4. Menghormati/ menghargai

4.4.1. Mengiktiraf perkhidmatan / jasa/ sumbangan pekerja

4.4.2. Melindungi hak pekerja

4.5. (Pengguna berilmu / perkhidmatan / barangan yang berkualiti/ tidak mudah dieksploitasi)

4.5.1. Membela/ memelihara hak pengguna

4.5.2. Melindungi hak pengguna

5. Bidang 4: Patriotisme

5.1. Cinta akan negara

5.1.1. Taat setia kepada raja dan negara

5.1.1.1. Kepatuhan/ kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara

5.1.1.2. Sanggup berkorban untuk negara

5.1.1.2.1. Kerelaan melakukan/ menyerah sesuatu

5.1.1.2.2. Tanda kebaktian untuk negara

5.2. Perasaan sayang/bangga kepada negara

5.3. Meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

6. Bidang 2: Bidang Keluarga

6.1. Kasih sayang terhadap keluarga

6.1.1. Cinta/ sayang/ kasih yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

6.2. Hormat dan taat kepada anggota keluarga

6.2.1. Berinteraksi/ Memberi layanan sopan

6.2.2. Memuliakan setiap anggota keluarga

6.3. Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

6.3.1. Menerima/ Menghormati/ Mengamalkan kebiasaan/ adat kepercayaan (yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga)

6.4. Tanggungjawab terhadap keluarga

6.5. Kewajipan terhadap keluarga

6.6. Melahirkan keluarga bahagia/ meningkatkan imej/ menjaga maruah keluarga

7. Bidang 1: Perkembangan Diri

7.1. Kepercayaan kepada Tuhan

7.1.1. Yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta Alam

7.1.2. Mematuhi segala suruhanNya

7.2. Amanah

7.2.1. Menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

7.2.2. Sikap bertanggungjawab

7.3. Harga diri

7.3.1. Memuliakan maruah diri

7.3.2. Menjaga maruah diri

7.4. Bertanggungjawab

7.4.1. Memikul tugas/kewajipan

7.4.2. Melaksanakan tugas/ kewajipan dengan sempurna

7.5. Hemah Tinggi

7.5.1. Berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

7.5.2. Beradap sopan

7.6. Toleransi

7.6.1. Bertolak ansur

7.6.2. Sabar

7.6.3. Mengawal diri

7.7. Berdikari

7.7.1. Kebolehan/ kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

7.8. Kerajinan

7.8.1. Usaha yang berterusan

7.8.2. Tekun/ kekal/ gigih/ dedikasi/ berdaya maju

7.9. Kasih sayang

7.9.1. Kepekaan / cinta yang mendalam/ berkekalan

7.10. Keadilan

7.10.1. Tindakan / keputusan saksama

7.10.2. Tidak berat sebelah

7.11. Rasional

7.11.1. Boleh berfikir

7.11.2. Bertindak wajar

7.12. Kesederhanaan

7.12.1. Tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan/ tindakan

7.12.2. Tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

8. Bidang 3: Bidang Alam Sekitar

8.1. Menyayangi dan menghargai alam sekitar

8.1.1. Memelihara / Memulihara alam sekeliling

8.2. Keharmonian antara manusia dengan alam sekeliling

8.2.1. Saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling

8.3. Kemapanan Alam Sekitar

8.3.1. Pengekalan keseimbangan Alam sekeliling

8.3.1.1. Tanggungjawab bersama

8.4. Peka terhadap isu-isu alam sekitar

8.4.1. Prihatin terhadap persoalan alam sekeliling

8.4.1.1. Berusaha menyelesaikannya