delen van het hart & hun kenmerken en functies.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
delen van het hart & hun kenmerken en functies. by Mind Map: delen van het hart & hun kenmerken en functies.

1. kransaders

1.1. hierdoor stroomt bloed dat rijk is aan CO2 en andere afvalstoffen weg uit de hartspier

2. rechterkamer

2.1. De rechter kamer die pompt zuurstofarm bloed in de longslagader.

2.2. gespierde wand

3. rechterboezem

3.1. ontvangt zuurstofarm bloed uit de onderste en bovenste holle ader en voert dit door naar de rechterkamer.

3.2. weinig gespierde wanden.

4. Linkerboezem

4.1. ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longaders en voert dit door naar de linkerkamer

4.2. weinig gespierde wanden

5. hartkleppen

5.1. kleppen tussen boezems en kamers

5.2. verhinderen terugstromend bloed van kamers naar boezems

6. Kransslagaders

6.1. aftakking van aorta

6.2. hierdoor stroomt bloed dat rijk is aan zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier (glucose)

7. halvemaanvormige kleppen

7.1. kleppen aan begin van longslagader en aorta

7.2. verhinderen terugstomend bloed uit longslagaders(s) en aorta naar de kamers

8. Linkerkamer

8.1. pompt zuurstofrijk bloed in de aorta

8.2. zeer gespierde wanden

9. harttussenwand

9.1. scheidt de linker- en rechterharthelft