Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

delen van het hart & hun kenmerken en functies. by Mind Map: delen van het hart & hun kenmerken en functies.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

delen van het hart & hun kenmerken en functies.

kransaders

hierdoor stroomt bloed dat rijk is aan CO2 en andere afvalstoffen weg uit de hartspier

rechterkamer

De rechter kamer die pompt zuurstofarm bloed in de longslagader.

gespierde wand

rechterboezem

ontvangt zuurstofarm bloed uit de onderste en bovenste holle ader en voert dit door naar de rechterkamer.

weinig gespierde wanden.

Linkerboezem

ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longaders en voert dit door naar de linkerkamer

weinig gespierde wanden

hartkleppen

kleppen tussen boezems en kamers

verhinderen terugstromend bloed van kamers naar boezems

Kransslagaders

aftakking van aorta

hierdoor stroomt bloed dat rijk is aan zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier (glucose)

halvemaanvormige kleppen

kleppen aan begin van longslagader en aorta

verhinderen terugstomend bloed uit longslagaders(s) en aorta naar de kamers

Linkerkamer

pompt zuurstofrijk bloed in de aorta

zeer gespierde wanden

harttussenwand

scheidt de linker- en rechterharthelft