Organisk kjemi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Organisk kjemi by Mind Map: Organisk kjemi

1. halogener

1.1. New node

2. Karbon

2.1. New node

3. Aldehyder

4. Alkaner, Alkener, Alkyner

4.1. Alkaner

4.2. Alkener

4.3. New node

5. Påvisningsreaksjoner

6. Reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer

6.1. New node

6.1.1. Addisjon

6.1.2. Hydrolyse

6.1.3. Kondensasjon

6.1.4. Substitusjon

6.1.5. Eliminasjon

7. Stoffgrupper

7.1. Karboksylsyrer

7.2. Estere

7.3. Ketoner

7.4. Hydrokarboner

7.5. Aldehyder

7.5.1. innebærer -CHO

7.5.2. reaktive stoffer, lar seg oksidere

7.6. Alkoholer

7.7. Aminer

7.8. Fenoler

7.9. Etere

7.10. alkoholer

7.10.1. En-, to-, tre-verdige alkoholer

7.10.1.1. Antall OH-grupper

7.10.2. Primære, sekundære, tertiære alkoholer

7.10.2.1. Antall C-atomer OH-gruppen er koblet til

8. Navnsetting

8.1. Met-, Et-, Prop-, But-, Pent-, Heks-, Hept-, okt-, non-, dek-

8.1.1. Antall C-atomer i hovedkjeden

9. Strukturisomeri

10. New node