MİTOZ BÖLÜNME EVRELERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MİTOZ BÖLÜNME EVRELERİ by Mind Map: MİTOZ BÖLÜNME EVRELERİ

1. Telofaz ve Sitokinez

1.1. Çekirdek zarı yeniden oluşur

1.2. Kromozamlar incelip uzayarak kromatin halini alır

1.3. Sitokinezde mitozun tamamlanmasında sonra iki tane hücre oluşur

2. Anafaz

2.1. Her bir kromozomun sentromeri aynı anda belirgin olarak ikiye bölünür

2.2. Kardeş kromatitler bir birlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket eder

2.3. Bu evrede kromozom sayısı iki katına çıkar

3. Metafaz

3.1. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilirler

3.2. Kromozomlar en belirgin olarak bu evrede görülür

4. Profaz

4.1. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür

4.2. Kardeş kromatitler sentromer adı verilen bölgeden birbirine bağlıdır

4.3. Çekirdek zarı eriyerek kaybolur

5. İnterfaz

5.1. 3 evreden oluşur

5.1.1. G1

5.1.2. S

5.1.3. G2

5.2. DNA eşlenir

5.2.1. S evresinde eşlenir

5.3. Mitokondri gibi organellerin sayısı artar

6. Ömer Faruk Şaylan