ProjectX

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ProjectX by Mind Map: ProjectX

1. TODO

1.1. Thiết kế db

1.2. Làm quen HTML5

1.3. Thiết kế hệ thống, mô hình MVC

1.4. Dùng Bugzilla để quản lý deadline

1.5. Git để quản lí version

1.6. Zend framework PHP

2. Notes

3. Project Information

3.1. Làm 1 website vẽ mindmap giống trang này. Có khả năng xuất dữ liệu thành dạng xml để làm app trên android, iphone

4. Schedule

4.1. Deadline : 2012/04/04

4.1.1. Demo toàn bộ:

4.1.2. Thiết kế DB: 2012/02/08

5. Features

5.1. Theme đẹp, use HTML5/CS3

5.1.1. trang creat map

5.1.2. Trang sign up

5.1.3. Trang sign in

5.1.4. Use control panel

5.2. OpenID: Fb, Google ..

5.3. lấy Notification của facebook. Link đến tài khỏan facebook nếu có thể (hoặc mạng xã hội VN nếu nó trả tiền :)) )

5.4. Có plugin cho các blog như blogspot, wordpress, tumblr + share trên G+, Fb

5.5. Phần mềm chạy trên di động (android, iphone), kiểu wunderlist, evernote

5.6. danh sách các link cần đọc (readitlater)

5.7. New node

5.8. 1 Trang kiểu homepage tích hợp mọi thứ cần thiết. Có tích hợp blog, ko phải mạng xã hội.

5.8.1. Kế hoạch bản thân

5.8.2. Danh sách các cuốn sách sẽ đọc trong năm (lấy từ googlebook hoặc TháiHaBook)

5.9. Chức năng blog

6. New node

7. Technologies

7.1. Javascript

7.2. HTML5 /CSS3

7.2.1. Css3 action framework

7.2.2. 52framework

7.3. PHP

7.3.1. Zend framework

8. New node