Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QASIDAH by Mind Map: QASIDAH

1. Asal usul

1.1. 1. Sebelum kedatangan Islam

1.2. Orang Arab mempunyai cita rasa tinggi terhadap puisi dan syair.

1.3. Digunakan untuk memuji dan menghina tokoh.

1.4. Merupakan bait-bait syair yang dilagukan tanpa iringan muzik.

1.5. 2. Selepas kedatangan Islam

1.6. Syair yang berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang mana kemudiannya, dilagukan dengan iringan muzik seperti rebana dan krecek.

1.7. 3. Pemodenan

1.8. Wujudnya 'Qasidah Moden'

1.9. Tidak lagi menggunakan rebana tetapi alat muzik elektronik moden.

2. Pengertian

2.1. dari segi bahasa:

2.1.1. suku kata Bahasa Arab iaitu 'qasada' yang bermaksub luahan hati.

2.2. secara umum

2.2.1. satu jenis kesenian yang mempunyai khas tersendiri dengan alat musik tertentu.

3. Jenis-jenis

3.1. Nasyid

3.1.1. Merupakan nyanyian yang biasanya bercorak keagamaan Islam dan mengandungi kata-kata nasihat, kisah para Nabi, memuji Allah dan yang seumpamanya.

3.2. Marhaban

3.2.1. Dari kata Arab yang bermaksud “luas” atau “lapang”, yang menggambarkan bahawa tetamu disambut dan diterima dengan dada yang lapang, penuh kegembiraan serta disediakan ruang yang luas untuk mereka.

3.3. Berzanji

3.3.1. Suatu doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafazkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dibacakan ketika majlis aqiqah, khatan, perkahwinan dan Maulidur Rasul.

4. Tujuan

4.1. Pada masyarakat pra-Islam:

4.1.1. Suatu bait-bait syair yang memuatkan puji-pujian ataupun penghormatan kepada tokoh yang berjasa.

4.1.2. Turut digunakan untuk menghina atau mengeji orang-orang tertentu.

4.2. Setelah kedatangan Islam:

4.2.1. Bait-bait syiar yang dilagukan untuk memuji Nabi Muhammad dan para sahabat baginda.

4.2.2. Sebagai wadah untuk menyebarkan dakwah Islam dan ilmu melalui kesenian.

4.2.3. Mengalunkan doa kepada Allah

4.2.4. Sebagai hiburan hati dan rohani kita