СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ by Mind Map: СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ

1. вступ

1.1. мотивація навчання

1.2. міжпредметні зв'язки

1.3. чітке формулювання теми

1.4. постановка завдання

2. основна частина

2.1. викладання в логічній послідовності окремих питань лекції

3. висновки

3.1. дають можливість осмислити лекцію в цілому

3.2. виділити основну ідею

4. відповіді на запитання

5. контрольні запитання

6. домашнє завдання

6.1. конкретне завдання на самостійну роботу