Lüürika antiikajal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lüürika antiikajal by Mind Map: Lüürika antiikajal

1. Jamb

1.1. Jamb on värsijalg, mis koosneb ühest lühikesest/rõhutust ja ühes pikast/rõhulisest silbist.

1.2. Eleegia

1.2.1. On itk ehk nutulaul

1.2.1.1. Ülekantud tähenduses – kurb lugu, jutt.

1.2.2. Üks antiiklüürika kolmest põhivormist.

1.2.3. Eripäraks on värsiehitus

1.2.3.1. Heksameetr

1.2.3.1.1. Heksameeter on antiikkirjanduse puhul esinev spetsiaalne luulevorm, mis koosneb kuuest värsijalast.

1.2.3.2. Pentameeter

1.2.4. Eleegia viljelejateks olid näiteks

1.2.4.1. Tyrtaios

1.2.4.2. Archilochos

1.2.4.3. Solon

1.2.5. Eesti eleegia

1.2.5.1. Anna Haava "Ööbiku surm"

1.2.5.2. Karl Eduard Söödi "Metsateel"

1.2.5.3. Gustav Suitsu "Ühele lapsele"

1.3. Iambe Vana-Kreeka jumalanna

1.4. Jamb on ka žanr

1.4.1. Solvav ja obstsöönne keelekasutus

1.4.2. Satiiriline

1.4.3. Kuulsamaid autoreid oli Simonides

1.4.4. Põllumajanduslikud viljakuspidustused

2. Alkaios

2.1. Vana-Kreeka lüürik.

2.1.1. Alkaiose teoste üldised liigid

2.1.1.1. Poliitilised laulud

2.1.1.2. Joomalaulud

2.1.1.3. Hümnid

2.1.1.4. Armastuslaulud

2.2. Monoodilise lüürika esindaja

2.2.1. Leiutas Alkaiose stroofi

2.2.1.1. Stroofi skeem × ¯ ˘ ¯ × ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯ || × ¯ ˘ ¯ × ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯ || × ¯ ˘ ¯ × ¯ ˘ ¯ ¯ || ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯ ¯ |||

2.3. Sündis aristokraatlikus Mytilenes

2.3.1. Elas maapaos kuna kritiseeris kohalikku võimu

3. Tyrtaios

3.1. Sparta

3.1.1. Elukutseline sõdur

3.2. Meelisteemad

3.2.1. Kangelaslikkus

3.2.2. Patriotism

3.2.3. Vaprus

3.2.4. Sõda

3.2.5. Langemine võitlusväljal riigi eest

4. Pindaros

4.1. Koorilüürika klassik

4.2. Aristokraat

4.3. Ülistus-ja võidulaule

4.3.1. Valitsejatele

4.3.2. Sportlastele

4.3.3. Flöödimängijatele

4.3.4. Võidulaulu ülesehitus

4.3.4.1. Võitja ja tema suguvõsa kirjeldus

4.3.4.2. Räägitakse võitluse kohast, selle laadist

4.4. Stiil

4.4.1. Raskepärane

4.4.2. Metafoorid

4.4.3. Võrdlused

4.4.4. Uus sõnavara

5. Simonides

5.1. Keoselt

5.2. Peetakse epigrammižanri loojaks

5.2.1. Epigrammiks nimetati algselt värsivormis pealkirja hauakivil või mälestussambal, hiljem hakati epigrammiks pidama iga eleegilise distihhoni vormis koostatud lühikest lüürilist luuletust.

5.3. Vana-Kreeka lüürik

5.3.1. Oli üks üheksast poeedist kanooniliste lüürikute nimekirjas.

5.3.2. Lihtne ja selge stiil, piltide maalilisus ja suur tundejõud

5.4. Kirjutas ka nutulaule

5.4.1. ("Danae kaebus suletud kirstus"

5.4.2. Nutulaul ehk treen ehk surnuitk

6. Koorilüürika

6.1. Kultused ja riitused

6.1.1. Aristokraatide propagandavahend

6.2. Üks tähtsamaid Kreeka lüürilise luule harusid

6.3. Religioon

6.3.1. Esitati kindlate rituaalide ajal

7. Monoodiline lüürika

7.1. On mõeldud soolo esituseks lüürasaatel

7.2. Pärit Lesbose saarelt

7.2.1. Loodud eoollastest poeetide poolt

7.3. Jaguneb

7.3.1. Eleegia

7.3.2. Jamb

7.3.3. Õelam ja iroonilisem pilkeluuletus

7.4. Tähtsamad autorid

7.4.1. Alkaios

7.4.2. Sappho

7.4.2.1. Naislaulik oli sel ajal nähtus

7.4.3. Anakreon

7.5. Kindel miljöö ja keskkond

8. Üheksa lüürilist poeeti

8.1. Alcman

8.2. Sappho

8.3. Alkaios

8.4. Anacreon

8.5. Stesichorus

8.6. Ibycus

8.7. Simonides

8.8. Bacchylides

8.9. Pindar