Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lüürika antiikajal by Mind Map: Lüürika antiikajal
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Lüürika antiikajal

Jamb

Jamb on värsijalg, mis koosneb ühest lühikesest/rõhutust ja ühes pikast/rõhulisest silbist.

Eleegia

On itk ehk nutulaul, Ülekantud tähenduses – kurb lugu, jutt.

Üks antiiklüürika kolmest põhivormist.

Eripäraks on värsiehitus, Heksameetr, Heksameeter on antiikkirjanduse puhul esinev spetsiaalne luulevorm, mis koosneb kuuest värsijalast., Pentameeter

Eleegia viljelejateks olid näiteks, Tyrtaios, Archilochos, Solon

Eesti eleegia, Anna Haava "Ööbiku surm", Karl Eduard Söödi "Metsateel", Gustav Suitsu "Ühele lapsele"

Iambe Vana-Kreeka jumalanna

Jamb on ka žanr

Solvav ja obstsöönne keelekasutus

Satiiriline

Kuulsamaid autoreid oli Simonides

Põllumajanduslikud viljakuspidustused

Alkaios

Vana-Kreeka lüürik.

Alkaiose teoste üldised liigid, Poliitilised laulud, Joomalaulud, Hümnid, Armastuslaulud

Monoodilise lüürika esindaja

Leiutas Alkaiose stroofi, Stroofi skeem × ¯ ˘ ¯ × ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯ || × ¯ ˘ ¯ × ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯ || × ¯ ˘ ¯ × ¯ ˘ ¯ ¯ || ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯ ¯ |||

Sündis aristokraatlikus Mytilenes

Elas maapaos kuna kritiseeris kohalikku võimu

Tyrtaios

Sparta

Elukutseline sõdur

Meelisteemad

Kangelaslikkus

Patriotism

Vaprus

Sõda

Langemine võitlusväljal riigi eest

Pindaros

Koorilüürika klassik

Aristokraat

Ülistus-ja võidulaule

Valitsejatele

Sportlastele

Flöödimängijatele

Võidulaulu ülesehitus, Võitja ja tema suguvõsa kirjeldus, Räägitakse võitluse kohast, selle laadist

Stiil

Raskepärane

Metafoorid

Võrdlused

Uus sõnavara

Simonides

Keoselt

Peetakse epigrammižanri loojaks

Epigrammiks nimetati algselt värsivormis pealkirja hauakivil või mälestussambal, hiljem hakati epigrammiks pidama iga eleegilise distihhoni vormis koostatud lühikest lüürilist luuletust.

Vana-Kreeka lüürik

Oli üks üheksast poeedist kanooniliste lüürikute nimekirjas.

Lihtne ja selge stiil, piltide maalilisus ja suur tundejõud

Kirjutas ka nutulaule

("Danae kaebus suletud kirstus"

Nutulaul ehk treen ehk surnuitk

Koorilüürika

Kultused ja riitused

Aristokraatide propagandavahend

Üks tähtsamaid Kreeka lüürilise luule harusid

Religioon

Esitati kindlate rituaalide ajal

Monoodiline lüürika

On mõeldud soolo esituseks lüürasaatel

Pärit Lesbose saarelt

Loodud eoollastest poeetide poolt

Jaguneb

Eleegia

Jamb

Õelam ja iroonilisem pilkeluuletus

Tähtsamad autorid

Alkaios

Sappho, Naislaulik oli sel ajal nähtus

Anakreon

Kindel miljöö ja keskkond

Üheksa lüürilist poeeti

Alcman

Sappho

Alkaios

Anacreon

Stesichorus

Ibycus

Simonides

Bacchylides

Pindar