Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fogalmak by Mind Map: Fogalmak
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Fogalmak

Digitális nemzedék

Elméletek - kategóriák

Jellemzők

Kutatások

Oktatás

Dilemmák

Információs társadalom

társadalmi szervezet sajátos formája

kulturális késés

Információs vagy kommunikációs társadalom?

A wikipédia effektus

4 fő témakör

Kérdések

Kultúra és egyén viszonya

Digitális: kompetencia, műveltség, állampolgárság

Kulcskompetenciák a tanuláshoz

kompetencia

szerepek és kompetenciák

Digitális írástudás, digitális kompetencia

Eszközrendszer

Közösségi eszközök

Keretrendszerek

Blog, mikroblog

Geolokáció

Közösségi tartalom és közösségi címke

Prezentáció

Kép, hang és videomegosztás

Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

esélyegyenlőtlenség

kockázatok

Internet és értékrend

kommunikáció szakaszai

technika elszemélytelenít vagy lehetőséget teremt?

Csepeli-Prazsák kutatás

Információs társadalom és oktatás

tanulásértelmezések

paradigmaváltás

komplementer tanulási környezet

tanulás dimenziói

korszerű tanulási környezetek

virtuális kampusz

blended learning

Konnektivizmus

tanuláselmélet vagy oktatásmódszertan

folyamat

tanulásszervezés

hálózatelmélet

kritikák

lehetőségek

Esélyegyenklőtlenség a felnőttoktatásban

Tanulói diverzitás

Tanári szerep

Differenciálás

Tanulási környezet

fogalmak

hátrányos helyzetű csoportok

digitális szakadék