Informáciotudomány a XXI. sz. elején egyetemi kurzus, 2012./II. évf., II.félév

fogalomtérkép

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informáciotudomány a XXI. sz. elején egyetemi kurzus, 2012./II. évf., II.félév by Mind Map: Informáciotudomány a XXI. sz. elején egyetemi kurzus, 2012./II. évf., II.félév

1. Az informácios társadalom technologiai kornyezete, eszkozrendszerek és alkalmazások

1.1. webkettes eszközök, online, offline

1.2. webinárium anyag - Khan Akadémia kidolgozása

1.3. 3D virtuális világ

1.4. 2D online platformok

2. Információs társadalom. Modellek, gazdasági és társadalmi következmények

2.1. 10modell ismerete +időtényező

2.2. algoritmizálás a tanitási-tanulási folyamatokban

2.3. didaktika - oktatásmodszertan

3. Digitális nemzedék elméletek, Felhasznál. szokások, életkor és IKT komp.

3.1. Vet., X, Y, Z,stb. generációk

3.2. netgeneráciok

3.3. digitális állampolgárok

3.4. digitális eszkozok

4. Digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság

4.1. IKT-eszközök, képesség, készség, attitűd

4.2. dig. irástudás a dig. állampolgárság alapja

5. Digitális esélyegyenlotlenség, Internet és értékrend, kockázatok

5.1. hátrányos helyzet, digitális analfabétizmus

5.2. internetfuggoség

5.3. digitális kompetencia

5.4. esélyek egyenlosége

6. Internetezés és kultúra, Divatos tévképzetek

6.1. eetikett, netikett, internet viselkedéskultúra, inf. forradalom

6.2. Csepeli-Prazsák kutatása

6.3. kulturális viselkedési minták

7. Informácios társadalom és oktatás, A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei

7.1. Komenczi Bertalan: Az IT iskolájának jellemzoi

8. A hálozatelmélet oktatási alkalmazása, konnektivizmus

8.1. pedagogiai és andragogiai konnektivizmus

8.2. oktatásmodszertan, vagy tanuláselmélet?

8.3. Kulcsár Zsolt blog /crescendo/

8.4. Ollé János blog /e-didaktika 2.0/

9. Nyílt oktatási formák a felnottképzésben

9.1. Egyéni, kooperatív, kortol fuggetlen nyít okt., amely tanulokozpontú

9.1.1. kollaborativ, kooperativ, individuális tan. folyamatok, mnd a felnottképzésben, mind a pedagogiában

9.1.1.1. New node

10. Felnottképzési jo gyakorlatok online és virtuális oktatási kornyezetben

10.1. Nem minden e-learning konnektivizmus, távoktatás és konnekt. kulonbsége

11. Miért fontos ez az egyetemi kurzus?

11.1. Konnektivista modszertan megismerése

11.2. Webkettes eszkozok széleskoru megismerése

11.3. Inform. társadalom generácioinak megismerése

11.4. Internet és digit. kultúra kapcsolatrendszere.

11.5. A konnektivizmus elofeltétele a digitális eszkozok és szolgáltatások halado szintu ismerete

12. New node

13. Esélyek egyenlȍsége vagy esély az egyenlȍséghez?

13.1. Eszk. - touchpad,, akadályment. eszk., WCAG 2.0

13.1.1. New node

13.2. -Esélyegyenloség - esélyegyenlotlenség

13.3. ki és mi minosul fogyatékosságnak?

13.3.1. enyhe értelmi sérultek integráciojának elosegitése IKT-eszkozok segitségével

14. New node