Kassererens opgaver - Medlemsadm., kontingent, og økonomi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kassererens opgaver - Medlemsadm., kontingent, og økonomi by Mind Map: Kassererens opgaver - Medlemsadm., kontingent, og økonomi

1. Periodisk

1.1. Hver måned i sæson

1.1.1. Medlemsadministration

1.1.1.1. Udtræk restanceliste

1.1.1.2. Ryk medlemmer i restance

1.1.1.3. Udmeld medlemmer der ikke har betalt indenfor frist

1.1.2. Økonomi

1.1.2.1. Send opdateret regnskab til bestyrelsen

1.1.2.2. Send meddelese om budgetoverskridelser til bestyrelse

1.2. Juli

1.2.1. Opdater foreningspakken med de medlemmer, der har meldt sig ud

1.2.2. Fremsend girokort til medlemmer

1.2.2.1. Husk støttemedlemmer

1.3. September

1.3.1. Undersøg om indbetalte kontingenter følger budget - meddel bestyrelse, hvis indbetalinger er under budget

1.4. August, November, Februar

1.4.1. Bed holdledere verificere, at holdet er opdateret i foreningspakken

1.4.1.1. Anvend standardtekst

1.4.2. Opdater personer, der ikke er oprettet med komplette oplysninger, f.eks. fødelsdato, mm.

1.5. December

1.5.1. Indberet medlemstal til ?

1.6. Januar

1.6.1. Lav årsregnskab

1.6.2. Indberet medlemstal til DIU

1.7. Februar

1.7.1. Lav budget

1.7.2. Indsend skema til aktivitetsstøtte til kommunen

2. Aperiodisk

2.1. Udbetaling til indleverede bilag

2.1.1. Udbetal, hvis bestyrelse har godkendt udbetaling

2.1.2. Udbetal, hvis udgift holder sig indenfor budget

2.1.3. Undlad udbetaling, hvis udgift overskrider budget og bed bestyrelse godkende ekstraordinært

2.2. Ved udmelding af medlem

2.2.1. Annuller evt. udestående restance (eller hvordan det håndteres regnskabsmæssigt)

2.2.2. Fjern medlem fra hold i foreningspakken

2.2.3. Udmeld medlem i foreningspakken

2.2.4. Meddel holdleder og træner, at medlemmet ikke længere må træne og spille for klubben

2.3. Ved nyt medlem i løbet af sæsonnen

2.3.1. Opret som medlem i foreningpakken

2.3.2. Tildel til hold i foreningspakken

2.3.3. Opret medlem som debitor

2.3.4. Send girokort