Információs társadalom

fogalomtérkép

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információs társadalom by Mind Map: Információs társadalom

1. eszközrendszerek és alkalmazások (Internet a közös pont, "digitális tolltartó")

1.1. közösségek

1.1.1. facebook

1.1.2. google+

1.1.3. LinkedIn

1.1.4. TeT háló

1.1.5. moly.hu

1.1.6. meetup

1.2. keretrendszerek

1.2.1. moodle (ELTE e-learning)

1.2.2. mahara

1.3. blog, mikroblog

1.3.1. twitter

1.3.2. Tumblr

1.3.3. érdemes körbenézni itt: edublogs.org, goldenbolg.hu

1.4. geolokációs szolgáltatások

1.4.1. Foursquare

1.4.2. google latitude

1.4.3. panoramio (geolokáció és fényképmegosztás)

1.4.4. geocaching (szabadidős tev. támogatása online eszközzel, közösségbe szervezve)

1.5. közösségi tartalom

1.5.1. wikipédia

1.5.2. delicious.com (social bookmarking)

1.5.3. közösségi prezentáció: slideshare, prezi,

1.5.4. közösségi dokumentum: google docs, Scribd, Issuu, Meindmeister

1.5.5. fénykép, állókép: Flickr, Picasa, Photosynth, 360cities

1.5.6. élőhang és video: skype, facebook video, google+ csoportos videokonferencia

1.5.7. video és podcast: ItunesU, Youtube, Ustream, google

1.5.8. Virtuális környezetek: Second Life, Opensimulator, Visuland.hu

2. Digitális kompetencia, digitális állampolgárság

2.1. kompetencia=ismeret+attitűd+érték

2.2. kulcskompetenciák: olvasás és szövegértés, szintetizálás, következtetés, ok-okozati viszony, logikai műveletek, ismeretek bevésése és előhívása, tudásrendszer-konstrukció

2.3. ISTE sztenderdek

2.3.1. tanári kompetenciák

2.3.1.1. tanulás és kreativitás inspirálás

2.3.1.2. tanulók tanulási tapasztalatainak tervezése és fejlesztése, értékelés

2.3.1.3. digitális korszak munkafolyamatainak modellezése

2.3.1.4. digitális állampolgárság és felelősség támogatása, modellezése

2.3.1.5. szakmai fejlődésnek legyenek részesei (LLL)

2.3.2. tanulói kompetenciák

2.3.2.1. kreatív gondolkodás, tudáskonstrukció

2.3.2.2. digitális média és digitális környezet használata kommunikációra és kollaborációra

2.3.2.3. kutatás és információmenedzsment a digitális eszközök segítségével

2.3.2.4. kritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntések - megfelelő digitális eszközök használata a folyamatban

2.3.2.5. kulturális és társadalmi kérdések megértése, jogkövető és etikus magatartás

2.3.2.6. technológiai műveltség, vagy "digitális tolltartó"

2.3.3. adminisztrátori kompetenciák

2.3.3.1. látnoki vezetés, közös gondolatok inspirálása, megvalósítás, átalakulás támogatása

2.3.3.2. tanulási kultúra kialakítása, fenntartása

2.3.3.3. kiválóság a szakmai gyakorlatban

2.3.3.4. rendszerszintű fejlesztésben való közreműködés

2.3.3.5. a kialakuló digitális kultúra jogi, etikai, társadalmi kérdéseinek megértése

2.4. problémák: digitális állampolgár fogalma, szűrés, szankcionálás

3. Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

3.1. esélyegyenlőtlenség

3.1.1. információhoz való hozzáférés

3.1.2. "elefánt effektus" - álproblémák mögé való bújás

3.1.3. leszakadással nem csak az egyén, hanem a közösség is veszít?

3.1.4. társadalmi különbségek, digitális bolseviznus

3.2. technológiai kockázatok

3.2.1. informatikai bűnözés

3.2.2. humán kockázat

3.3. pszichológiai kockázatok

3.3.1. oversharing, mint függőség?

3.4. személyességi kockázatok

3.4.1. munka és magánélet nem különül el

3.4.2. reszocializációs környezet

3.5. biztonsági kockázatok

3.5.1. biztonsági rés a felelőtlen viselkedés miatt

3.5.2. megfigyelt társadalom

3.5.3. "Az ingyenes szolgáltatások ára a személyiségünk eladása"

4. modellek, gazdasági és társadalmi következmények

4.1. Wikipédia effektus

4.2. fő témái

4.2.1. társadalmi versenyképesség

4.2.2. ökológiai előnyök

4.2.3. fokozza a demokráciát

4.2.4. kommunikációs technológiák által forradalmasítja az életmódunkat

4.3. időmenedzsment: legfontosabb érték nem az információ, hanem az idő

5. Esélyegyenlő(tlen)ség a felnőttoktatásban az információs társadalom korában

5.1. esélyek egyenlősége vagy esély az egyenlőséghez - digitális varázspálca

5.1.1. diszkirmináció

5.1.2. egyenlő bánásmód

5.1.3. pozitív diszkrimináció

5.1.4. egyenlő esélyű hozzáférés

5.1.5. digitális esélyegyenlőtlenség

5.1.5.1. hátrányos helyzetű csoportok

5.1.5.2. romák

5.1.5.3. speciális helyzetű csoportok (idősek, alacsony képzettségűek)

5.1.5.4. digitális szakadék (használati és hozzáférési)

5.1.5.5. okok: anyagi-társadalmi, személyes-motivációs

5.1.6. fogyatékos csoportok sajátosságai és IKT

5.1.6.1. látássérült

5.1.6.2. hallássérült

5.1.6.3. tanulási zavart mutató személyek

5.1.6.4. mozgáskorlátozott személyek

5.1.6.5. autizmus

5.1.6.6. kommunikációs zavar

5.1.6.7. értelmi fogyatékos

5.2. tanulói diverzitás

5.2.1. különbözőség-sokféleség

5.2.2. tanulói szerep náluk hogy jelenik meg? (párhuzamosság, multitask, vizualitás preferenciája, önszabályozás)

5.3. tanári szerep

5.3.1. speciális tudás vagy elfogadó attitűd?

5.3.2. együttműködés oktató és gyógypedagógus között az egyik lehetséges megoldás

5.3.3. elvárások (naiv, paternalisztkius, optimális

5.4. differenciálás

5.4.1. integratív pedagógia (Feuser)

5.4.1.1. individualizálás

5.4.1.2. belső differenciálás

5.4.1.3. kooperatív tevékenységek

5.4.1.4. közös tárgyon való munkálkodás

5.4.2. angolszász felfogás (DI: differentiated instruction

5.4.2.1. IKT által: széles eszköztár a tanárok kezében a tartalomhoz, a tanulási tevékenységekhez, a megértés, elsajátítás bemutatásához, kevés idő, kevés pénz legyőzéséhez

5.5. tanulási környezet

5.5.1. fizikai akadálymentesség vagy univerzális tervezés

5.5.2. infokommunikációs akadálymentesség (WCAG 2.0)

5.5.3. Universal Design for Learning - CAST

6. digitális nemzedék

6.1. homo oralis - literalis - tiphograficus - interneticus

6.2. digitális bevándorlók

6.2.1. hódítók

6.2.2. derékhad

6.2.3. kívülrekedtek

6.3. digitális bennszülöttek

6.3.1. csoportjai

6.3.1.1. leszakadók

6.3.1.2. csipegetők

6.3.1.3. új hódítók

6.3.2. sajátosságai

6.3.2.1. ingerfalás

6.3.2.2. gyors információszerzés

6.3.2.3. sokcsatornás figyelem

6.3.2.4. érzelemkezelés

6.3.2.5. időkezelés

6.3.2.6. nyelvhasználat és kommunikáció

6.3.2.7. hálózatosodás

6.3.2.8. önálló tanulás

6.3.2.9. tudás új értelmezése

6.3.2.10. tekintélyhez való viszony

6.4. XYZ, alfa genreáció

6.5. optimista, pesszimista látásmód

6.6. internetes tevékenység alapján a felhasználói típusok

6.6.1. rejtőzködők

6.6.2. informálódók

6.6.3. tanulók

6.6.4. befogadók

6.6.5. extenzív falhasználók

6.6.5.1. 30-39 évesek leginkább ők!

7. Internet és értékrend, internetezés és kultúra, divatos tévképzetek

7.1. technika akkor kell, ha nem egy helyen, vagy időben vagyunk jelen

7.2. internet és kultúra viszonya

7.2.1. békés egymás mellett élés 33%

7.2.2. szkeptikusok 28%

7.2.3. párhuzamosok sosem találkoznak 22%

7.2.4. optimisták 20 %

7.3. internetet használók toleránsabbak, automómabbak

7.4. e-Etikett

7.4.1. vállald a neved

7.4.2. stílus

7.5. tévképzetek:

7.5.1. netezés rabbá tesz

7.5.2. kevesebb a sport

7.5.3. szészakítja az embereket egymástól

8. Információs társadalom és oktatás

8.1. Kulturális változások

8.1.1. epizodikus

8.1.2. mimetikus

8.1.3. mitikus

8.1.4. modern

8.1.5. hálózati

8.2. tanulásértelmezések

8.2.1. behaviorizmus

8.2.2. kognitivista

8.2.3. konstruktivista

8.3. tanulási környzetek

8.3.1. paradigmaváltás akkor történik, ha a régi környezet már nem alkalmas a magyarázatra

8.3.2. e-learning még nem paradigmaváltás

8.3.3. problémaközpontú

8.3.4. korszerű tanulási környezet tervezésének fókuszpontjai

8.3.4.1. tanulóközéppontú

8.3.4.2. tudásközpontú

8.3.4.3. értékelésközpontú

8.3.4.4. közösségközpontú

9. Konnektivizmus (=hálózatelméleti oktatás alkalmazása)

9.1. oktatásmódszertan inkább, mint tanuláselmélet

9.2. hype ciklus mélypontján van 2012-ben

9.3. maradandó, reprodukálható tudás

9.4. hálózatelmnélet és tanulás

9.4.1. közös tudásalkotás az egyéni ismeretek megosztása alapján

9.4.2. résztvevők skálafüggetlen hálózata

9.4.3. informális, horizontális információcsere dominálja

9.5. eszköztár és dindamika

9.5.1. gyors ritmus

9.5.2. átlátható, nyíilt információáramlás és kommunikáció

9.5.3. blog, podcast, twitter, térkép, dokumentum

9.6. tanulásszervezés

9.6.1. extrém magas belső motiváció

9.6.2. facilitátori tanári szerep

9.6.3. gyenge kapcsolatokra építő hálózat

9.6.3.1. fokozott horizontális ismeretátadás

9.6.3.2. sokoldalú, kölcsönös ismeretmegosztás

9.7. tanári szerep

9.7.1. tanterv felvázolása

9.7.2. kreatív környezet biztosítása

9.7.3. konstruktiív alkotó közeg teremtése

9.8. Konnektivizmus kritikái

9.8.1. határozott korlátai vannak (életkor, motiváció)

9.8.2. tartalommal töltött web2 pusztán?

9.8.3. tanulni kell a módszertant

9.8.4. motivációt lehet alakítani?

9.8.4.1. facilitátor értékelő szerepe a hagyományoshoz képest gyengébb

9.8.5. differenciálni lehet?

9.8.5.1. kommunikáció és eszközhasználat nem differenciálható

9.8.5.2. különbségeket termel a használók és nem használók között?

9.8.5.3. New node

9.8.6. értékelés?

9.8.6.1. diagnosztikus értékelés eredménye hogyan használható fel a folamatszabályozásban?

9.8.6.2. formatív: a folyamat maga egy folyamatos formatív értékelés

9.8.6.3. szummatív: tanulási tapasztalatoktól mentes

9.9. lehetőségek és korlátok

9.9.1. felnőtt önképző körök és andragógia területe

9.9.2. blended konnektivizmus?

9.9.3. felnptté vált digitális nemzedék, akit elkerült a külső motivációt erősítő közoktatás

9.10. látszatkonnektivizmus

9.10.1. skálafüggetlenség látszata

9.10.1.1. kis csoport, áttekinthető (skálázható folyamat)

9.10.1.2. eltérő aktivitás

9.10.1.3. reflexió a produktivitás helyett

9.10.2. információáramlás eltérései

9.10.2.1. twitter: minimáális reflexivitás, redundáns tartalom

9.10.2.2. elhanyagolható külső forrásfelhalmozás

9.10.2.3. blog: kevés produktív reflexió

9.10.2.4. dokumentum. közös jegyzet vagy új tudás?

10. Nyílt oktatási formák, jó gyakorlatok

10.1. adaptivitás

10.1.1. együttműködés

10.1.2. aktivitás

10.1.3. változatos IKT használat

10.1.4. tanuló középpontba helyezése

10.1.5. individualizált körülmények

10.1.6. tanári teamek

10.2. pedagógus

10.2.1. szakmai kompetencia

10.2.2. tanulói sajátosságok ismerete

10.2.3. tanulási körülmények kialakításában való gyakorlat

10.3. pedagógus és hallgatói szerepváltozás

10.3.1. kooperatív módszerek

10.3.2. tartalommegosztás

10.3.3. multitasking

10.3.4. aktív részvétel

10.4. Open University of Catalonia (www.uoc.edu)

10.5. FernUniversitat in Hagen (www.fernuni-hagen.de)

10.6. KONNEKT csoport jellemzői

10.6.1. saját időbeosztás (?)

10.6.2. IKT eszközök megismerése

10.6.3. jobb önismeret (?)

10.6.4. nagyobb önszabályozás

10.6.5. kutatási eredmények

10.6.5.1. Időtényező

10.6.5.2. Internethasználat

10.6.5.3. teljesíthetőség

10.6.5.4. lemorzsolódás okai

10.6.5.5. elvárások

10.6.6. érdekességek

10.6.6.1. Korrekt konnekt

10.6.6.2. inspirátori szerep (?)

10.6.6.3. adatösszeítő táblázat

10.6.6.4. megfigyelők hada

10.6.6.5. utólagos pótlási lehetőség

10.6.6.6. kérdőívek kitöltése