Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Video- ja äänisovellukset opettajan työssä by Mind Map: Video- ja äänisovellukset opettajan työssä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Video- ja äänisovellukset opettajan työssä

Tieken muistioon koonti kokemuksista!

1. Miten video- ja ääniaineistoja on hyödynnetty opetuksessa?

2. Miten opettajan itse tekemiä video- ja äänisisältöjä on hyödynnetty opetuksessa?

3. Minkälaisia video- ja äänisisältöjä opettajat ovat teettäneet oppilailla?

Videoaineistot

Olemassa olevat

Itse tuotetut

Ääniaineistot

Olemassa olevat

Itse tuotetut

Ideoita oppimistehtävistä (olemassa oleva aineistot)

Tekstin ja videon vertailu

Videon tai ääniaineiston sisällön tiivistäminen

Sanaston tekeminen videosta tai ääniaineistosta

Videon tekstitys YouTubessa

Rinnakkaisten aineistojen käyttö lähteenä

Videon tai ääniaineiston litterointi

Videoon tai ääniaineistoon perustavat aukkotehtävät

Jne...

Anne Rongas: Kyytiä copy-paste opiskelulle

Käyttötavat

1. Olemassa olevan hyödyntäminen

2. Opettaja tuottaa

3. Oppilaat tuottavat

Lainsäädäntö

Tietosuoja

Tietosuoja Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietoturva

TietoturvaTietoturvalla (tai tietoturvallisuus) tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista.

Tekijänoikeudet

TekijänoikeusSillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, [...] Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin [...] (Tekijänoikeuslaki, 8.7.1961/404)