Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. 1. Wat is ERP?

1.1. ‘Enterprise Resource Planning’

1.2. Doel: de productiviteit van het bedrijf te verbeteren en de kosten te beheersen. Deze verbeteringen worden gerealiseerd door de geïntegreerde afhandeling van alle administratieve, logistieke en financiële activiteiten

2. 2. Belang ERP software voor onderneming

2.1. Organisatie effectiever en sneller

2.2. Betere beheersing bedrijfsprocessen

2.3. Klantgerichter werken

2.4. Platform om zwakke plekken te zien en een verbetertraject te bepalen.

3. 3. Welke modules OpenERP worden in businesscase geïnstalleerd?

3.1. OpenERP_ch03 (Database)

3.1.1. Warehouse Management (stock module)

3.1.2. Accounting & Finance (account module)

3.1.3. Purchase management (purchase module)

3.1.4. Sales management (sales module)

4. 4. Welke modules OpenERP worden in businesscase niet geïnstalleerd?

4.1. OpenERP_ch01

4.2. OpenERP_ch02

4.3. Overige applicaties Open ERP_ch03

5. 5. Welke modules van OpenERP dienen in het geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

5.1. Just software: Dave

5.1.1. Accounting

5.1.2. Order Administration

6. 6. ERP=robuuste tractor, CRM=snelle auto. ?

6.1. ERP ondersteunt vastomlijnde processen. Het productie- en financiële proces liggen vast en zijn niet flexibel. Organisatie past zich aan aan ERP. Georganiseerd systeem

6.2. Met CRM kunnen we commercie flexibel en dynamisch inzetten

6.3. De mens: ERP = gestructureerde mens CRM= verkopers, geen regels en procedures

7. 7. 3 tips voor succesvolle ERP implementatie

7.1. Maak tijd vrij voor de implementatie

7.2. Betrek zowel werkvloer als directie bij de implementatie

7.3. Stel een plan op voor de implementatie en bewaak de voortgang