Działy Etyki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Działy Etyki by Mind Map: Działy Etyki

1. Etyka Normatywna

1.1. W ramach tego działu Etycy ferują sądy etyczne i ich racjonalne uzasadnienie.

1.2. Działy etyki normatywnej

1.2.1. Felicytologia

1.2.2. Dentologia

1.2.3. Aksjologia

1.2.4. Arytologia

2. Etologia Moralności

2.1. Etologia moralności zajmuje się problematyką nie filozoficzną lecz empiryczną. znajdujemy tu zagadnienia o charakterze historycznym, socjologicznym, psychologicznym.

3. Metaetyka

3.1. Jest wyrazem charakterystycznym dla XXw. tendencji do analizy logicznej aparatu pojęciowego i sposobu rozumowania. Jej przedmiotem są gnoseologiczne i metodologiczne zagadnienia etyki normatywnej.