Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Działy Etyki by Mind Map: Działy Etyki
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Działy Etyki

Etyka Normatywna

W ramach tego działu Etycy ferują sądy etyczne i ich racjonalne uzasadnienie.

Działy etyki normatywnej

Etologia Moralności

Etologia moralności zajmuje się problematyką nie filozoficzną lecz empiryczną. znajdujemy tu zagadnienia o charakterze historycznym, socjologicznym, psychologicznym.

Metaetyka

Jest wyrazem charakterystycznym dla XXw. tendencji do analizy logicznej aparatu pojęciowego i sposobu rozumowania. Jej przedmiotem są gnoseologiczne i metodologiczne zagadnienia etyki normatywnej.

Metaetycy pomijają etologię moralności, ponieważ zagadnieniami dotyczącymi gnoseologi i metodologii tej dyscypliny wiedzy zajmują się teoretycy w ramach metarefleksji poświęconej naukom społecznym. Metaetyka korzysta jednak z badań etologicznych w kwestii znaczenia terminów etycznych