Metodyka badań wychowawczych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metodyka badań wychowawczych by Mind Map: Metodyka badań wychowawczych

1. Hipotezy

1.1. wszelkie twierdzenia częściowo uzasadnione, uogólnienia.

1.2. rodzaje hipotez

1.2.1. proste

1.2.1.1. wyprowadzane z uogólnienia prostych obserwacji

1.2.2. złożone

1.2.2.1. zakładające istnienie powiązań między zdarzeniami

2. Problemy badawcze

2.1. pytania o naturę badanego zjawiska, o istotę związków między zdarzeniami.

2.2. rodzaje problemów

2.2.1. teoretyczne i praktyczne

2.2.2. ogólne i szczegółowe

2.2.3. podstawowe i cząstkowe