Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk by Mind Map: Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

1. Hvordan bruke Open Office Impress

2. Hvordan bruke Impress (Open Office)

3. Hvordan legge til film i Power Point

4. Legge til lyd i Power Point

5. Nettvett, regler med mer

6. Del og bruk

7. Læringsressurser

8. Regler for nedlasting

9. New node

10. New node

11. New node

12. Fronter

13. TONO

14. Presentasjon av oppgaven

15. Spørsmål og svar TONO

16. Vurderingskriterier

17. New node