Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk by Mind Map: Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

Fronter

Hvordan bruke Open Office Impress

TONO

Hvordan bruke Impress (Open Office)

Hvordan legge til film i Power Point

Legge til lyd i Power Point

Nettvett, regler med mer

Del og bruk

Læringsressurser

Regler for nedlasting

New node

Presentasjon av oppgaven

I løpet av 3 timer skal du jobbe med hvilke regler som gjelder for bruk av musikk. Dette gjelder først og fremst til privat bruk men du skal også si litt om hvilke regler som gjelder for offentlig bruk. Til venstre finner du læringsressurser som du kan bruke for å finne svar på oppgaven. Du kan jobbe i par eller alene med oppgavevn.  Produktet skal være en Power Point presentasjon som du skal legge fram for (halv) klassen. Power Point presentasjon skal minimum innholde: *  linker(hyperkoplinger) til en eller flere neddsteder som er relevante for oppgaven *  Bilde eller animasjon *  Minimum to ulike animasjoner på selve presentasjonen * Legge inn lydfi8l i presentasjonen.  Enten som musikkfil eller du velger å snakke inn en tekst som passer inn i presentasjonen. Varighet på presentasjonen er inntil 15 minutter

New node

Spørsmål og svar TONO

Vurderingskriterier

Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Elevene skal kunne gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk Elevene skal kjenne til at det finnes regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. Eleven skal kjenne til regler for opphavsrett knyttet til musikk. I aktuelle diskusjoner skal eleven kunne gjøre rede for det viktigste innholdet i dette reglementet. Eleven skal kjenne til regler for opphavsrett knyttet til musikk. Eleven skal kjenne til innholdet i reglementet, ha et bevisst forhold til disse, og kunne reflektere over bruk og funksjon.

New node

New node