Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk by Mind Map: Redegjør for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

1. Fronter

2. Hvordan bruke Open Office Impress

3. TONO

4. Hvordan bruke Impress (Open Office)

5. Hvordan legge til film i Power Point

6. Legge til lyd i Power Point

7. Nettvett, regler med mer

8. Del og bruk

9. Læringsressurser

10. Regler for nedlasting

11. New node

12. Presentasjon av oppgaven

13. New node

14. Spørsmål og svar TONO

15. Vurderingskriterier

16. New node

17. New node