DIDAKTIKA OROKORRA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIDAKTIKA OROKORRA by Mind Map: DIDAKTIKA OROKORRA

1. IV. PROGRAMAZIOA: DIAGNOSTIKOA ETA UNITATE DIDAGTIKOAK

1.1. GURE PROGRAMAZIOA

1.2. GURE UNITATE DIDAKTIKOA

2. I. DIDAKTIKAREN ETA CURRICULUMAREN DEFINIZIOA ETA MOTAK

2.1. DIDAKTIKA ( I. Lana)

2.1.1. ZER DA DIDAKTIKA

2.1.1.1. DEFINIZIOA

2.1.1.2. TERMINOAREN ETIMOLOGIA

2.1.1.3. IKERKETA OBJEKTUA

2.1.2. DEFINIZIOAK

2.1.2.1. IRAKASKUNTZA

2.1.2.2. IKASKUNTZA

2.1.2.3. HEZIKETA

2.1.2.4. INSTRUKZIOA

2.1.3. DIDAKTIKAREN ERAIKUNTZARAKO ERABILTZEN DIREN IKUSPEGIAK

2.1.3.1. DIMENTSIO TEKNOLOGIKOA ETA PRAKTIKOA

2.1.3.2. DIMENTSIO ARTISTIKOA

2.1.3.3. DIMENTSIO KULTURAL- ARAKATZAILEA

2.1.3.4. DIMENTSIO TERAPEUTIKOA

2.1.4. BESTE TALDEEK EGINDAKO PREZZIAK

2.2. CURRICULUMA ( II. Lana)

2.2.1. CURRICULUMAREN KONTZEPTUALIZAZIOA

2.2.1.1. DEFINIZIOAK

2.2.1.2. ETIMOLOGIA

2.2.2. IKASKUNTZA CURRICULUMAREN ESPARRUAN

2.2.2.1. CURRICULUM MOTAK

2.2.2.2. CURRICULUMAREN ESPARRUAK

2.2.2.3. CURRICULUMUMA ISLATUTAKO DOKUMENTUAK

2.2.2.4. CURRICULUMAREN FUNTZIOAK

2.2.3. MODELO CURRICULARRAK

2.2.3.1. MODELO AKADEMIZISTA

2.2.3.2. MODELO TEKNOLOGIKOA

2.2.3.3. MODELO HUMANISTA

2.2.3.4. MODELO KRITIKOA

2.2.4. BESTE TALDEEK EGINDAKO PREZZIAK

3. III. CURRICULUMAREN ZEHAZTAPEN MAILAK

3.1. HAUR HEZKUNTZAKO CURRICULUMA

3.1.1. GALDERAK

3.1.2. DECRETO 12/2009 (EAE): HAUR HEZKUNTZA

3.2. KONPETENTZIAK OINARRIZKO HEZKUNTZAK

3.2.1. KONPETENTZIAK

3.2.2. BIDEOAK

3.2.2.1. INTRODUCCIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE COMPETENCIA.

3.2.2.2. ¿QUÉ PODEMOS ENTENDER POR COMPETENCIAS?

3.2.2.3. CRITERIOS PARA LLEGAR A UN ACUERDO: OCHO TIPOS DE APRENDIZAJE

3.2.2.4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y COMPORTAMIENTOS

3.2.2.5. ¿ UNA COMPETENCIA SE PUEDE ADQUIRIR EN EL ÁMBITO EDUCATIVO?

3.2.2.6. EVALUACIÓN E COMPETENCIAS

3.2.2.7. LA IMPORTANCIA DE UN DOCUMENTO PUENTE

3.2.2.8. TAREAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

4. II. HEZKUNTZA SISTEMAREN EGITURA

4.1. HEZKUNTZA SISTEMA

4.1.1. LOGSE (1990)

4.1.2. LOE (2006)

4.1.2.1. LOE ETA LOGSEREN ARTEKO DESBERDINTASUNAK

4.1.3. EGUNGO GOBERNUAK PROPOSATUTAKO ERREFORMA

4.2. IBILBIDE AKADEMIKOA ( III. Lana)