Κεφ. 35 - Εξελίξεις στον ελληνικό χώρο

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Κεφ. 35 - Εξελίξεις στον ελληνικό χώρο by Mind Map: Κεφ. 35 - Εξελίξεις στον ελληνικό χώρο

1. υποχρέωση πληρωμής αποζημιώσεων στην Τουρκία

1.1. δάνεια - έλεγχος εσόδω από τις Μ.Δ.

2. Προσάρτηση Θεσσαλίας & μέρους της Ηπείρου

2.1. αύξηση πληθυσμού

2.2. αύξηση καλλιεργούμενων εκτάσεων

3. μεγάλα έργα

3.1. αποξήρανση Λίμνης Κωπαΐδας

3.2. σιδηροδρομικό δίκτυο

3.3. διώρυγα Κορίνθου

3.4. δάνεια από το εξωτερικό

3.4.1. πτώχευση - 1893

4. Κρήτη

4.1. 1η εξέγερση - 1866

4.1.1. ολοκαύτωμα Αρκαδίου

4.2. 2η εξέγερση - 1897

4.2.1. η Τουρκία καταλαμβάνει τη Θεσσαλία το 1897

4.2.1.1. ο ελληνικός στρατός ηττήθηκε

4.3. 3η εξέγερση - 1908

4.3.1. κίνημα αξιωματικών στο Γουδί - 1909

4.3.1.1. παραίτηση της κυβέρνησης

4.3.1.1.1. Ελευθέριος Βενιζέλος

5. Τουρκία

5.1. Νεότουρκοι

5.1.1. επαναστατικό κίνημα 1908

5.1.1.1. σύνταγμα