Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tam'Website by Mind Map: Tam'Website

1. Đối tượng

1.1. Người bán

1.1.1. Đơn hàng

1.1.2. Khách hàng

1.1.3. Sản phẩm

1.2. Người quản trị

1.2.1. Domain

1.2.2. Host

1.2.3. User

1.2.4. Danh mục

1.3. Đối thủ

1.4. Đối tác

1.5. Khách

1.5.1. Người xem

1.5.1.1. Người thân

1.5.1.2. Bạn bè

1.5.1.3. Bạn của bạn

1.5.1.4. Người lạ

1.5.1.4.1. Công cụ quảng cáo

1.5.1.4.2. Công cụ tìm kiếm

1.5.2. Người xem tìm năng

1.5.2.1. Có nhu cầu về sản phẩm

1.5.2.2. Có tiền

1.5.3. Người mua

1.5.3.1. Công dụng sản phẩm

1.5.3.2. Kiểu dáng sản phẩm

1.5.3.3. Giá sản phẩm

1.5.3.4. Có quan hệ với người bán

1.5.3.5. Có khuyến mãi

1.5.4. Người thường xuyên mua

1.5.4.1. Chất lượng sản phẩm

1.5.4.2. Chất lượng dịch vụ

1.5.4.3. Chăm sóc khách hàng

1.5.4.4. Uy tín người bán

2. Chức năng

2.1. Thông tin

2.1.1. Người bán

2.1.1.1. Tên công ty

2.1.1.2. Liên lạc

2.1.1.2.1. Tên

2.1.1.2.2. Chức vụ

2.1.1.2.3. Phương thức liên lạc

2.1.1.3. Địa chỉ

2.1.2. Tin tức

2.1.2.1. Tiêu đề

2.1.2.1.1. Chữ

2.1.2.1.2. Hình

2.1.2.2. Nội dung

2.1.2.2.1. Chữ

2.1.2.2.2. Hình

2.1.2.2.3. Video

2.1.2.2.4. Audio

2.1.3. Quảng cáo

2.1.3.1. Sản phẩm nổi bật

2.1.3.2. Sản phẩm có khuyến mãi

2.1.3.3. Sản phẩm đang bán chạy

2.1.3.4. Sản phẩm được đánh giá cao

2.2. Đặt hàng

2.2.1. Tìm kiếm sản phẩm

2.2.2. Lựa chọn sản phẩm

2.2.2.1. Hiển thị sản phẩm

2.2.2.1.1. Tên

2.2.2.1.2. Hình

2.2.2.1.3. Giá

2.2.2.1.4. Mô tả ngắn

2.2.3. Xem thông sản phẩm

2.2.4. Bỏ hàng vào giỏ

2.2.5. Đặt hàng

2.2.6. Thanh toán

2.2.7. Nhận hàng

2.2.7.1. Ngày nhận hàng

2.3. Quản lý giỏ hàng

2.3.1. Giỏ hàng hiện tại

2.3.1.1. Sản phẩm, Giá

2.3.1.2. Giá trị giỏ hàng

2.3.2. Giỏ hàng đã mua

2.4. Quản trị

2.4.1. Danh mục

2.4.1.1. Sản phẩm

3. Layout

3.1. Banner

3.1.1. Top

3.2. Menu

3.2.1. Under Banner

3.3. Navigator

3.3.1. Left

3.4. Content

3.4.1. Middle and Right

3.5. About

3.5.1. Bottom