Modern eszközök (Balogh Andrea)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök (Balogh Andrea) by Mind Map: Modern eszközök  (Balogh Andrea)

1. digitális tananyag

1.1. hagyományos tananyag digitalizálva

1.2. érdekesebb, színesebb tanórák

1.3. több generációs fejlődés, tanár is, diák is megtalálja, ami célszerű

2. virtuális tanulási környezet

2.1. segíthet, ha nincs lehetőség helyben tanulni: fogyatékkal élők, dolgozók..

2.2. főleg felső- vagy távoktatásban - fejlett szövegértési kompetencia, nagyobb energiabefeketetés

2.3. változó tanári szerep,pl. a tanulók motiválása mellett a környezet fejlesztése

3. web 1.0 web 2.0

3.1. tartalom

3.2. közösségi

3.3. interaktivitás

3.4. fejlődés

4. eLearning

4.1. nem csak technikai, hanem szemléletbeli váltást is igényel

4.2. egy keretrendszer elnevezése

4.3. tanulási-tanítási forma, ami digitális eszközöket igényel

5. Google dokumentumok

5.1. sokoldalú felhasználhatóság

5.2. közös szerkesztés, megbeszélés is lehetséges

5.3. online bárhol elérhető

5.4. követi a megszokott irodai programok felépítését: nem kell újratanulni a használatot

6. közösségi portál

6.1. gyors információáramlás nagy tömeghez

6.2. kapcsolattartásban, szervezésben nagy segítség

6.3. megosztó jelenség tanárok és diákok körében is

7. online fogalomtérképek

7.1. közösen szerkeszthető

7.2. összefüggések látványos szemléltetése

7.3. offline-online használható

8. Prezi

8.1. lehetőség a variálásra: korlátlan szinte - diák és pedagógus szabadsága

8.2. dinamikus

8.3. online prezentációkészítés (akár többen is), de offline is bemutatható

8.4. támogatja az oktatási felhasználást

9. online játékok

9.1. nagyon sok témakör, szinte mindenhol fel lehet használni

9.2. motiváló

9.3. komplex készségfejlesztés

9.4. közös játék segít megismerni a közösséget

10. Realika

10.1. mindenkinek elérhető, otthoni gyakorlást is segíti az általában nehezebbnek mondott természettudományos tárgyakból

10.2. foglalkozásgyűjtemény

10.3. biológia, kémia, fizika, matematika

11. videómegosztó szolgáltatások

11.1. szelektálás képessége

11.2. mindennap használják a diákok: rávezetni őket, hogy tanulni is lehet vele

11.3. videó megnézése órán: nem csak hang, kép is

12. Wikipedia wiki

12.1. online tudástár, szinte végtelen lehetőséggel

12.2. szelektálás képessége (nem biztos hogy igaz, amit olvasok)

12.3. hipertext szövegek: iskolai anyagok is lehetnek olyan formában, ahogy szabadidőben olvasnak a diákok

12.4. nyelvtanulás segítése

13. mikroblog

13.1. gyors, időtakarékos

13.2. információmegosztás limitált karakterszámban - tömörítés

13.3. azonnali visszajelzés

14. digitális bevándorlók

14.1. tanárok, szülők oldala

14.2. alkalmazkodás a megújult eszközökhöz, lehetőségekhez

14.3. hatalom-tudás

15. digitális bennszülöttek

15.1. igény a modern eszközökre

15.2. gyakori eszközhasználat

15.3. diákok

16. digitális írástudás

16.1. digitális magabiztosság

16.2. változatos tanulási környezet

16.3. tanulók figyelmének felkeltése

17. multitasking

17.1. több feladat, inger párhuzamosan - diákok otthoni tanulása

17.2. romlik valamelyik feladatnál a teljesítés?

17.3. elvárás a tanár felé az ennek megfelelő feladatkiadás, tanítási munka megszervezése

18. web 3.0

18.1. kialakulóban, figyelmet érdemelnek a folyamatok - diák mit vár el, tanárnak milyen lehetőségei lesznek

18.2. felhasználóközpontú

18.3. megbízhatóság

19. online viselkedéskultúra

19.1. új technika - új kultúra - új viselkedési szabályok: tanár-diák egyaránt! (pl. Facebook..)

19.2. online-offline viselkedés átfedése

19.3. tudatosítani kell (pl. lépj ki, ha már nem használsz valamit)

20. konnektivizmus

20.1. digitális korszak tanuláselmélete

20.2. tanár: segítő szerep, diákok: kollaboratív tanulás

20.3. egy hálózat meglévő csomópontjaira épít, ezekre támaszkodva nyer új ismereteket

21. internetes biztonság

21.1. tudatosítani minden életkorban (ami felkerül az internetre, örökre ott is marad)

21.2. fiatalabb korosztály célzott védelme

21.3. egymás privát szférájának tiszteletben tartása

22. információs társadalom

22.1. XXI. század lételeme - diákok részéről elvárás

22.2. gyors és pontos információszerzés

22.3. folyamatos fejlődés - tanárok főleg nem kivételek

23. eBook

23.1. hely- és papírtakarékos, könnyen szállítható

23.2. gyors keresési lehetőség

23.3. nagy választék, de korántsem teljes - szelektálás

23.4. Magyar Elektronikus Könyvtár támogatja

24. ePortfólió

24.1. tanárnak se kell külön keresnie, egyben van az egész anyag

24.2. digitálisan készülnek a szövegek - digitálisan is tárolják, rendezik

24.3. egy helyen összegyűjti az adott diák feladatait

25. ingerfalók

25.1. valaki egyszerre több dologra is odafigyel

25.2. átalakuló tanulási környezet

25.3. személyiségfüggő!