Modern eszközök (Langó Blanka)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök (Langó Blanka) by Mind Map: Modern eszközök (Langó Blanka)

1. Blog

1.1. Olvasónapló

1.2. Tanári blog

1.3. Élménybeszámoló

1.4. Személyes történetek

2. eBook

2.1. Mobilitás

2.2. Időt spórol - bárhol, bármikor

2.3. Könnyen hozzáférhető - letöltés

3. eLearning

3.1. Online tanulási környezet

3.2. Aktív részvétel

3.3. Távoktatás

4. Google dokumentumok

4.1. Közösen szerkeszthető

4.2. Csoportmunka

4.3. Munkamegosztás

5. Közösségi portál

5.1. Folyamatos társas aktivitás

5.2. Elérhetőség

5.3. Tudás megosztása

5.3.1. Szűretlen

6. Oversharing

6.1. Felesleges információk

6.2. Túl személyes

6.3. Önkiadás veszélye

7. Mikroblog

7.1. Minimális közlés

7.2. Legfontosabb információk

7.3. Szűrés

7.3.1. Kit követsz?

8. Okostelefon

8.1. Információtárolás

8.2. Információszerzés

8.3. Információmegosztás

8.4. Mindig kéznél

9. Online fogalomtérképek

9.1. Gondolatok rendszerezése

9.2. Gondolatok megosztása

9.3. Könnyen hozzáférhető

10. Online játékok

10.1. Multimédia

10.2. Társas érintkezés

10.3. IKT kompetencia fejlesztése

11. Prezi

11.1. Online

11.2. Gondolatmegosztás

11.3. Könnyen hozzáférhető

11.4. Referátumok készítése

12. Social bookmarking

12.1. Megkönnyíti az információszerzést

12.2. Közösségi tudás/ismeret összeadódik

12.3. Leegyszerűsíti a keresést

13. Videómegosztó szolgáltatások

13.1. Bárki számára hozzáférhető

13.2. Megosztható

13.3. Beágyazható

13.4. Gyors

13.5. Egyszerű használat

14. Wikipédia és wikik

14.1. Közösségi tudás összeadódik

14.2. Bárki által szerkeszthető

14.3. Kooperáció

14.4. Csoportmunka

15. Digitális írástudás

15.1. Szoftverek ismerete

15.2. Internet ismerete

15.3. Multimédiás alkalmazások ismerete

16. Digitális szakadék

16.1. Esélyegyenlőtlenség

16.2. Generációs különbség

16.3. Felzárkóztatás

17. Digitális bevándorlók

17.1. Szülők/tanárok

17.2. Nehézségek

17.3. Nem veleszületett

18. Digitális bennszülöttek

18.1. Mobilak

18.2. Globálisak

18.3. Gyorsak

19. Digitális tananyag

19.1. SDT

19.2. Interaktív táblás anyagok

19.3. Tankönyvkiadók saját anyaga

20. Információs társadalom

20.1. Tudásgazdaság

20.2. Legfőbb érték az információ

20.3. Információ-technológia központi szerepe

21. Interaktív tábla

21.1. Multimédia

21.2. Az összes érzékszerv bevonása a tanulási folyamatba

21.3. Tanulói aktivitás növelése

22. Ingerfalók

22.1. Magas ingerküszöb

22.2. Párhuzamos tevékenységek

22.3. Számítástechnikai eszközök által biztosított környezet

23. Interaktív asztal

23.1. Kooperatív munka

23.2. Tanulói aktivitás növelése

23.3. Összes érzékszerv bevonása

24. Netokrácia

24.1. Elit réteg

24.2. Kiterjedt kapcsolatrendszer

24.3. Naprakész információk

25. Technofília

25.1. Gépek iránti lelkesedés

25.2. Technikai újdonságok keresése

25.3. Pozitív hozzáállás a változásokhoz

26. Technofóbia

26.1. Gépektől való félelem

26.2. Technikai változás mint értékpusztító folyamat

26.3. Negatív hozzáállás az újításokhoz