Modern Eszközök (Vonnák Norbert)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Modern Eszközök (Vonnák Norbert) by Mind Map: Modern Eszközök (Vonnák Norbert)

1. Prezi

1.1. online, nem kell hozzá külön szoftver

1.2. elérhető, megosztható

1.3. lehet kreatív prezentációkat kérni

2. RSS

2.1. könnyebb követhetőség

2.2. praktikus

2.3. gyors

3. digitális bennszülöttek

3.1. IKT-generáció

3.2. internetes szociális élet

3.3. azonnali visszajelzés

4. digitális bevándorlók

4.1. nem az internet az elsődleges információ forrás

4.2. bele tanultak --> hiányos tudás lehet

4.3. idősebb generáció

5. digitális írástudás

5.1. IKT kompetencia fejlesztése

5.2. számítógépes lehetőségek kihasználása

5.3. nemcsak elméleti, gyakorlati ismeretek és tapasztalatok is szerepet kapnak

6. digitális tananyag

6.1. SDT Sulinet

6.2. ellenőrzött és megbízható

6.3. akárhonnan és akármikor elérhető

7. eBook

7.1. kötelező olvasmányok

7.2. olvasásra motiválás

7.3. költséghatékonyabb könyvvásárlás <--> drága készülék

7.4. kevés magyar könyv

8. eLearning

8.1. egységes keretrendszer

8.2. könnyen szerkeszthető, megtanulható a tanárok számára

8.3. interakció tanár-diák között

9. Google dokumentumok

9.1. közös szerkesztés, közös tevékenység

9.2. adatmentés, megosztás, elérhetőség

9.3. csoportmunka, projekt lehetőség

10. interaktív tábla

10.1. osztálytermi motiváció

10.2. cselekedtetés

10.3. hatékony szemléltetés

10.4. fizikai kapcsolat

11. multitasking

11.1. osztott figyelem

11.2. gyorsaság és hatékonyság

11.3. internetes. hagyományos

12. okostelefon

12.1. puskázás/csalás

12.2. állandó kommunikáció/internetkapcsolat

12.3. gyors információcsere

13. online fogalomtérképek

13.1. mindenki számára elérhető/megosztható

13.2. könnyebb szerkeszteni, változtatni mint a papíralapút

13.3. rendszerezett/áttekinthető

14. podcasting

14.1. bárki számára elérhetővé tehető

14.2. hanganyag

14.3. követés/feed

15. felhő

15.1. adatok tárolási helye

15.2. bárhonnan elérhető

15.3. szinkronizálás különböző eszközök között

16. Realika

16.1. digitális foglalkozásgyűjtemény

16.2. ötletek, felhasználható gyakorlatok a tanárok segítésére

16.3. csak reál térgyak

17. videómegosztó szolgáltatások

17.1. rengeteg tantárgyhoz felhasználható ismeretbővítő/kompetenciafejlesztő képanyag

17.2. multimediális --> különböző tanulási sajátosságokkal rendelkező diákok

17.3. motiváció

18. web 3.0

18.1. interaktivitás, közösségivé válás

18.2. adatáramlás, információcsere

18.3. web 2.0 után

19. mikorblog

19.1. karakterszám szűkítés

19.2. instrukciók, feladatok megadására kiváló

19.3. tanár-diák interakciót segítheti - követés

20. közösségi portál

20.1. kapcsolattartás, állandó interakció

20.2. kisebb csoport létrehozásának lehetősége

20.3. hatékony információcsere

21. netokrácia

21.1. internetes arisztokrácia

21.2. kiterjedt kapcsolatok

22. Microsoft Touch Pack

22.1. játékos tanulásra is használható

22.2. sok tantárgyra kiterjed a csomag

22.3. növelhető a diákok motivációja

23. LLL paradigma

23.1. LifeLong Learning - élethosszig tartó tanulás

23.2. kulcskompetenciák fejlesztése

23.3. eredményesség és folyamatosság

24. ingerfalók

24.1. megosztott figyelem

24.2. azonnali visszajelzés/jutalom

24.3. megváltozott olvasási szokások, agyműködés

25. Wikipédia és wikik

25.1. közös szerkesztés

25.2. csoportmunka, projektmunka lehetőségei

25.3. forráshasználat

26. digitális szakadék

26.1. lemaradottság --> felzárkóztatás

26.2. idősebb <---> fiatalabb generáció

26.3. tanárok és diákok különbségének minimalizálása