ORGANICKÝ PSYCHOSYNDROM

PSYCHIATRIE - organické poruchy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORGANICKÝ PSYCHOSYNDROM by Mind Map: ORGANICKÝ  PSYCHOSYNDROM

1. Proč? poškození CNS + amnézie na určitou část života

2. Th: symptomatická+kognitivní trénink

3. Organický amnestický syndrom

4. Organické poruchy

4.1. Příznaky: podle převládající symptomatiky

4.2. Th: symptomatická

5. Komplikace organických poruch:

5.1. Halucinace

5.1.1. porucha vnímání

5.2. Bludy

5.2.1. porucha myšlení

5.3. Deprese

5.3.1. anhedonie

6. Demence

6.1. Demence u Alzheimerovy choroby

6.1.1. A) časná forma do 65let

6.1.1.1. dědičná

6.1.2. B) pozdní forma po 65roce

6.1.3. Příznaky: apraxie, anomie, konfabulace

6.1.4. Příčina: Beta amyloid

6.1.4.1. Th:

6.1.4.1.1. inhibitory acetylcholinesterázy = Aricept, Exelon, Kognezil, ...

6.2. vasculární demence

6.2.1. Ateromy v cévách = ATS

6.2.2. Příznaky: jako u ischemické CMP

6.2.2.1. Th: vazodilatancia + hypolipidemika

6.3. Jiné demence:

6.3.1. Pickova choroba

6.3.1.1. Příčina: Frontotemporální demence s Pickovými tělísky

6.3.1.1.1. degradace osobnosti

6.3.2. Huntingtonova choroba

6.3.2.1. Příčina: patologický triplet na 4chromozonu

6.3.2.1.1. dyskinéze a dystonie po 35roce života

6.3.3. demence u Parkinsonovy choroby

6.3.3.1. Příčina: nasedá na Parkinsona, časté osobnostní změny, agresivita

6.3.3.1.1. Th: Parkinsonovy nemoci

6.3.4. CJD

6.3.4.1. Příčina: priony

6.3.5. demence u HIV

6.4. Dg: minimental test, CT/MR = atrofie mozkové tkáně, klinický rozhovor psychiatra

6.4.1. Th:

6.4.1.1. neuroprotektiva

6.4.1.1.1. zlepšují využití kyslíku a glukózy v mozku

6.4.1.2. kognitivní trénink

6.4.1.2.1. do 90let 1x/den 15min

6.4.1.3. reminiscenční terapie

6.4.1.4. RHB = tělesné cvičení, tréning zbylých schopností, Th prostředím + rodina

7. Organické delirium

7.1. Příčina: krátká hypoxie mozku, CA, invazivní zákrok, přestěhování seniora, ...

7.1.1. Příznaky: akutní zmatenost, PMneklid + agresivita, neorientovanost M+Č+O

7.1.1.1. Th: kompenzace přidružené nemoci, neuroleptika/atypická, "doprovázení" seniora = nechat ho v jeho realitě, zklidnit neverbalitu i hlas

8. ??? organické poškození mozku