ORGANICKÝ PSYCHOSYNDROM

PSYCHIATRIE - organické poruchy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORGANICKÝ PSYCHOSYNDROM by Mind Map: ORGANICKÝ  PSYCHOSYNDROM

1. Proč? poškození CNS + amnézie na určitou část života

2. Th: symptomatická+kognitivní trénink

3. Demence

3.1. Demence u Alzheimerovy choroby

3.1.1. A) časná forma do 65let

3.1.1.1. dědičná

3.1.2. B) pozdní forma po 65roce

3.1.3. Příznaky: apraxie, anomie, konfabulace

3.1.4. Příčina: Beta amyloid

3.1.4.1. Th:

3.1.4.1.1. inhibitory acetylcholinesterázy = Aricept, Exelon, Kognezil, ...

3.2. vasculární demence

3.2.1. Ateromy v cévách = ATS

3.2.2. Příznaky: jako u ischemické CMP

3.2.2.1. Th: vazodilatancia + hypolipidemika

3.3. Jiné demence:

3.3.1. Pickova choroba

3.3.1.1. Příčina: Frontotemporální demence s Pickovými tělísky

3.3.1.1.1. degradace osobnosti

3.3.2. Huntingtonova choroba

3.3.2.1. Příčina: patologický triplet na 4chromozonu

3.3.2.1.1. dyskinéze a dystonie po 35roce života

3.3.3. demence u Parkinsonovy choroby

3.3.3.1. Příčina: nasedá na Parkinsona, časté osobnostní změny, agresivita

3.3.3.1.1. Th: Parkinsonovy nemoci

3.3.4. CJD

3.3.4.1. Příčina: priony

3.3.5. demence u HIV

3.4. Dg: minimental test, CT/MR = atrofie mozkové tkáně, klinický rozhovor psychiatra

3.4.1. Th:

3.4.1.1. neuroprotektiva

3.4.1.1.1. zlepšují využití kyslíku a glukózy v mozku

3.4.1.2. kognitivní trénink

3.4.1.2.1. do 90let 1x/den 15min

3.4.1.3. reminiscenční terapie

3.4.1.4. RHB = tělesné cvičení, tréning zbylých schopností, Th prostředím + rodina

4. Organické delirium

4.1. Příčina: krátká hypoxie mozku, CA, invazivní zákrok, přestěhování seniora, ...

4.1.1. Příznaky: akutní zmatenost, PMneklid + agresivita, neorientovanost M+Č+O

4.1.1.1. Th: kompenzace přidružené nemoci, neuroleptika/atypická, "doprovázení" seniora = nechat ho v jeho realitě, zklidnit neverbalitu i hlas

5. Organický amnestický syndrom

6. Organické poruchy

6.1. Příznaky: podle převládající symptomatiky

6.2. Th: symptomatická

7. Komplikace organických poruch:

7.1. Halucinace

7.1.1. porucha vnímání

7.2. Bludy

7.2.1. porucha myšlení

7.3. Deprese

7.3.1. anhedonie

8. ??? organické poškození mozku