Pedagogika

Agata Samluk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogika by Mind Map: Pedagogika

1. WYCHOWANIE

1.1. FIZYCZNE

1.2. UMYSŁOWE

1.3. DUCHOWE

2. KSZTAŁCENIE

2.1. DYDAKTYKA

3. NAUCZANIE

4. ŚRODOWISKO

4.1. ANTROPOGENICZNE

4.2. SZTUCZNE

4.3. NATURALNE

5. KULTURA

5.1. MATERIALNA

5.2. DUCHOWA

5.3. SPOŁECZNA

5.4. JĘZYKA

5.5. POLITYCZNA

5.6. FIZYCZNA

6. PEDAGOG

7. WYCHOWAWCA

7.1. RODZINNY

7.2. OPIEKUŃCZY

7.3. PRZEDSZKOLNY

7.4. RELIGIJNY

7.5. SZKOLNY

8. EDUKACJA

8.1. FORMALNA

8.2. NIEFORMALNA

8.3. NIEOFICJALNA

8.4. AKCYDENTALNA

9. SOCJALIZACJA

10. RESOCJALIZACJA

11. RODZIC

11.1. BIOLOGICZNY

11.2. PRAWNY

11.3. OPIEKUN

12. OPIEKA

13. OSOBOWOŚĆ