Pedagogika

Agata Samluk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogika by Mind Map: Pedagogika

1. ŚRODOWISKO

1.1. ANTROPOGENICZNE

1.2. SZTUCZNE

1.3. NATURALNE

2. KULTURA

2.1. MATERIALNA

2.2. DUCHOWA

2.3. SPOŁECZNA

2.4. JĘZYKA

2.5. POLITYCZNA

2.6. FIZYCZNA

3. PEDAGOG

4. WYCHOWAWCA

4.1. RODZINNY

4.2. OPIEKUŃCZY

4.3. PRZEDSZKOLNY

4.4. RELIGIJNY

4.5. SZKOLNY

5. RODZIC

5.1. BIOLOGICZNY

5.2. PRAWNY

5.3. OPIEKUN

6. OPIEKA

7. OSOBOWOŚĆ

8. WYCHOWANIE

8.1. FIZYCZNE

8.2. UMYSŁOWE

8.3. DUCHOWE

9. KSZTAŁCENIE

9.1. DYDAKTYKA

10. NAUCZANIE

11. EDUKACJA

11.1. FORMALNA

11.2. NIEFORMALNA

11.3. NIEOFICJALNA

11.4. AKCYDENTALNA

12. SOCJALIZACJA

13. RESOCJALIZACJA