Modern eszközök (Lékai Zsófia)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök (Lékai Zsófia) by Mind Map: Modern eszközök (Lékai Zsófia)

1. Digitális bennszülöttek

1.1. akik a számítógép, internet előtt nőttek fel

1.2. tanulói elvárások megváltozása

1.3. mobilak, mobilisak

1.4. gyorsak, nyitottak, információdúsítottak

2. Mikroblog

2.1. rövid terjedelmű bejegyzések megosztása

2.2. hasonló érdeklődésű emberekkel való kapcsolattartás

2.3. mikroblog az órán: hivatkozások, videók, képek megosztása

2.4. kooperáció

2.5. csoportmunka

3. Videómegosztó szolgáltatások

3.1. videók letölthetőek

3.2. nem veszi igénybe az iskola számítógépes kapacitását

3.3. változatos segédanyagok

3.3.1. angolóra: hallásértés, kiejtés fejlesztése

4. Okostelefon

4.1. mobilitás

4.2. szótár használata

4.3. GPS-tanulmányi kirándulás

5. Közösségi portál

5.1. ismerősökkel, osztálytársakkal való kapcsolattartás

5.2. csoport létrehozása

5.3. Videók, hivatkozások megosztása

6. Digitális szakadék

6.1. emberek csoportjait választja el IKT szempontjából

6.1.1. használati megosztottság

6.1.2. hozzáférési megosztottság

6.2. áthidalás: okostelefonok

6.3. digitális írástudás

7. Mobil tanulás

7.1. bárhol, bármikor

7.2. eszközigényes: IKT eszközök

7.3. sokféle tevékenység, játékos tanulási forma

8. Web 1.0-Web 2.0

8.1. web 1.0: olvasott web (nem lehet reflektálni)

8.2. web 2.0: írott és olvasott

8.2.1. közösségre épül

8.2.2. tartalmat a felhasználók töltik fel/véleményezik/szerkesztik

8.2.3. interaktív

9. Netokrácia

9.1. internet+arisztokrácia

9.2. kiterjedt kapcsolatrendszer fenntartása

9.3. naprakész információkkal való rendelkezés

10. Digitális írástudás

10.1. számítógépes ismeretek

10.2. internet, hálózatok általános ismerete

10.3. multimédiás alkalmazások ismerete

11. Internetbiztonság

11.1. védelem a világhálón (főként gyerekek védelme)

11.2. oktató, felvilágosító célú kisfilmek

11.3. számítógép jelszavakkal történő levédése

11.4. továbbítandó adatok kódolása

12. Technofóbia

12.1. legújabb technikai vívmányoktól való félelem

12.2. negatív hozzáállás az újításokhoz

12.3. technikai újítás=értékpusztítás

13. Technofília

13.1. technológiai változások -> pozitív társadalmi változások

13.2. új technikai vívmányok lelkes alkalmazása

13.3. pozitív hozzáállás az újításokhoz

14. Virtuális valóság

14.1. virtual reality

14.2. számítógép által létrehozott, mesterséges világ

14.3. valóságban nem létezik

15. Online játékok

15.1. IKT kompetencia fejlesztése

15.2. különböző (logikai, stratégiai, nyelvi stb.) készségek fejlesztése

15.3. motiváció

16. Blog

16.1. olvasónapló

16.2. élménybeszámoló

16.3. tanári blog

17. eLearning

17.1. online tanulási környezet

17.2. számítógéppel támogatott távtanulás és - tanítás

17.3. linkek idegen nyelvű videókhoz

17.4. fórum: viták, beszélgetések indítása

18. Interaktív tábla

18.1. multimédia elérése

18.2. motiváció

18.2.1. érdekes és szórakoztató

18.3. tankönyvek interaktív táblára kifejlesztett változata

18.3.1. változatos feladatok

18.3.2. tanár által könnyen létrehozható, kreatív feladatok

19. Wikipédia és wikik

19.1. közösségi tudásbázis

19.2. kooperatív munka támogatása

19.3. szerkeszthetőség (bárki)

19.4. hasznos információforrás

20. Prezi

20.1. online gondolatmegosztás

20.2. egyszerű hozzáférhetőség

20.3. kiselőadások készítése

21. Online fogalomtérképek

21.1. szókincs fejlesztése, bővítése

21.2. egy kulcsszóhoz kapcsolódó fogalmak, összefüggések

21.3. szövegfeldolgozáshoz, szövegalkotáshoz

22. eBook

22.1. elektronikusan letölthető könyvek (idegen nyelvű is!)

22.2. környezetbarát tanítás-tanulás

22.3. Mobilitás

22.3.1. egyszerűbb, mint nyomtatott könyveket cipelni

23. Projekt-virtuális tanulási környezet által támogatottan

23.1. változatos, különleges módszer

23.2. egy megadott témához kapcsolódó produktum elkészítése

23.3. csoportmunka: kooperáció; szociális készségek fejlesztése

23.3.1. angolóra: angol nyelvű ország bemutatása plakát elkészítésével

23.4. tanulóközpontú: a tanuló igényeit (pl. érdeklődés) veszi figyelembe

24. Varázstoll

24.1. beviteli eszköz

24.2. kézírás, ecsetvonás digitalizálása

24.3. digitalizált jegyzetek készítése

24.4. csoportmunka-jegyzetek azonnal megoszhatóak

25. Digitális tananyag

25.1. tananyag digitalizált változata

25.2. SDT-tantárgyakra lebontva

25.3. Smart Notebook program

25.4. képernyőrögzítő programok

25.5. digitális szépirodalmi és sajtótermékek