Pojęcie "płynnej" tożsamości

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pojęcie "płynnej" tożsamości by Mind Map: Pojęcie "płynnej" tożsamości

1. Zaburzone informacyjne procesy socjalizacji

1.1. New node

2. Wyobcowanie tożsamości

3. Zniekształcenie "Ja" Społecznego i dominacja "ja" nierealnego

3.1. New node

3.2. New node

4. Erozja tożsamościowa

5. Destrukcyjne strategie działannia

5.1. agresja

5.2. autoagresja

5.3. wycofanie

5.4. izolacja

5.5. przestępczość

6. Tożsamość dewiacyjna

6.1. obrona statusu osobowego jednostki

7. Osobowe i pozaosobowe destruktywne multiplikacje informacyjne

7.1. agresywna dominacja informacji nad wiedzą

7.2. płytkie informacje

7.3. powstanie wirtualnej przestrzeni społecznej