Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Płynna tożsamość by Mind Map: Płynna tożsamość
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Płynna tożsamość

jest to implikacja i efekt ekskluzji społecznej

zaburzone informacyjne procesy socjalizacji

zindywidualizowana asymilacja

zindywidualizowana asymilacja wykluczających się informacji w rodzinie i kręgach społecznych

osobowe i pozaosobowe destruktywne multiplikacje informacyjne

agresywna dominacja informacji nad wiedzą, informacje płytkie

destrukcyjne strategie działania

agresja, autoagresja, wycofanie, przestępczość

tożsamość dewiacyjna

obrona statusu osobowego jednostki

zniekształcenie "Ja" społecznego i dominowanie "Ja" nierealnego

erozja tożsamości

wielość "Ja" indywidualnego i "Ja" społecznego, nadmierna reaktywność kontekstowa "Ja" społecznego

wyobcowanie tożsamości

spłycenie identyfikacji informacji o sobie i świecie

tożsamość: funkcjonalny sposób myślenia o samym sobie i własnych priorytetach w kontekście ich społecznego odbioru