Płynna tożsamość

opis zjawiska płynnej tożsamości

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Płynna tożsamość by Mind Map: Płynna tożsamość

1. osobowe i pozaosobowe destruktywne multiplikacje informacyjne

1.1. agresywna dominacja informacji nad wiedzą, informacje płytkie

2. destrukcyjne strategie działania

2.1. agresja, autoagresja, wycofanie, przestępczość

3. tożsamość dewiacyjna

3.1. obrona statusu osobowego jednostki

4. erozja tożsamości

4.1. wielość "Ja" indywidualnego i "Ja" społecznego, nadmierna reaktywność kontekstowa "Ja" społecznego

5. tożsamość: funkcjonalny sposób myślenia o samym sobie i własnych priorytetach w kontekście ich społecznego odbioru

6. zaburzone informacyjne procesy socjalizacji

6.1. zindywidualizowana asymilacja wykluczających się informacji w rodzinie i kręgach społecznych

7. zniekształcenie "Ja" społecznego i dominowanie "Ja" nierealnego

8. wyobcowanie tożsamości

8.1. spłycenie identyfikacji informacji o sobie i świecie