Płynna tożsamość

opis zjawiska płynnej tożsamości

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Płynna tożsamość by Mind Map: Płynna tożsamość

1. zaburzone informacyjne procesy socjalizacji

1.1. zindywidualizowana asymilacja wykluczających się informacji w rodzinie i kręgach społecznych

2. osobowe i pozaosobowe destruktywne multiplikacje informacyjne

2.1. agresywna dominacja informacji nad wiedzą, informacje płytkie

3. destrukcyjne strategie działania

3.1. agresja, autoagresja, wycofanie, przestępczość

4. tożsamość dewiacyjna

4.1. obrona statusu osobowego jednostki

5. zniekształcenie "Ja" społecznego i dominowanie "Ja" nierealnego

6. erozja tożsamości

6.1. wielość "Ja" indywidualnego i "Ja" społecznego, nadmierna reaktywność kontekstowa "Ja" społecznego

7. wyobcowanie tożsamości

7.1. spłycenie identyfikacji informacji o sobie i świecie

8. tożsamość: funkcjonalny sposób myślenia o samym sobie i własnych priorytetach w kontekście ich społecznego odbioru