USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 by Mind Map: USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3

1. Funkcje opieki:

1.1. wychowawcza

1.2. opiekuńcza

1.3. edukacyjna

2. Dyrektorem żłobka może być:

2.1. do 12 dzieci osoba z wykształceniem co najmniej średnim i z doświadczeniem co najmniej 5lat

2.2. do 20 dzieci osoba z wykształceniem wyższym i co najmniej 3 latami doświadczenia

3. Godziny pobytu dzieci w żłobku i klubie:

3.1. w żłobku dziecko może spędzić maksymalnie 10 godzin,ewentualnie czas ten może zostać wydłużony o jedną godzinę(za dodatkową opłatą)

3.2. w klubie dziecko może spędzić maksymalnie 5 godzin

4. Wymagane warunki dotyczące pomieszczeń:

4.1. żłobek musi mieć przynajmniej 2 pomieszczenia(w tym jedno przystosowane do odpoczynku)

4.2. w klubie dziecięcym musi być co najmniej jedno pomieszczenia

5. Ustawa reguluje:

5.1. jaki ma być standart świadczonych usług

5.2. zasady finansowania opieki

5.3. kwalifikacje osób sprawujących opiekę

5.4. nadzór nad jakością sprawowanej opieki

6. Formy organizacji opieki:

6.1. żłobek

6.2. klub dziecięcy

6.3. sprawowanie opieki przez dziennego opiekuna

6.4. sprawowanie opieki przez nianię

7. Żłobki i kluby tworzone są przez:

7.1. gminy

7.2. osoby fizyczne

7.3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej