Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Narkotyki by Mind Map: Narkotyki

1. Nasze dzieci i narkotyki

1.1. Sygnały które powinny zaniepokoić rodzica.

1.1.1. * oddala się od ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko

1.1.2. * wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie

1.1.3. * ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje

1.1.4. * jest niecierpliwe, rozdrażnione

1.1.5. * jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach

1.1.6. * znika często wciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się

1.1.7. * unikać kontaktu po powrocie

1.1.8. * wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem

1.1.9. * ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu

1.1.10. * kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane

1.1.11. * ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu

1.1.12. * ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar

1.1.13. * w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia

1.1.14. * z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty

1.2. Gdzie szukać pomocy?

1.2.1. Psycholog, pedagog, poradnie

2. Definicja

2.1. Potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk.

3. Co nazywamy narkotykami?

3.1. * substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia fizycznego, m.in. opiaty i opioidy (np. morfina, heroina), fentanyl,niektóre benzodiazepiny, wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne (tzw. policyjna definicja narkotyku; narkotyk z punktu widzenia obowiązującego prawa). Wg leksykonu Światowej Organizacji Zdrowia narkotykami można określić wszystkie substancje mające wpływ na świadomość, w tym poza powyższymi także kofeinę, nikotynę oraz alkohol etylowy.

4. Podział

4.1. Narkotyki twarde, miękkie.

4.1.1. Często narkotyki dzieli się na miękkie i twarde, choć kryterium podziału nie jest jasno ustalone. Jako twarde najczęściej określa się te, których używanie prowadzi do silnego uzależnienia, zwłaszcza kiedy jest połączone z poważnymi następstwami zdrowotnymi. Za miękkie uznaje się te, które uzależniają w dużo mniejszym stopniu lub wcale. Podział narkotyków na miękkie i twarde ma znaczenie w prawie Holandii, gdzie używanie "narkotyków miękkich" jest legalne. Do narkotyków twardych najczęściej zalicza się kokainę, opioidy jak heroina czy morfina, do miękkich najczęściej marihuanę, haszysz i LSD. Sporną kwestią jest klasyfikacja psychodelików. W tej grupie znajduje się wiele substancji, które, mimo że mogą być groźne dla zdrowia, nie wywołują uzależnienia, stąd przez niektórych nie są one w ogóle traktowane jak narkotyki. Holenderska polityka tolerowania miękkich narkotyków uznaje syntetyczne psychodeliki, takie jak LSD i MDMA za narkotyki twarde, chociaż mają działanie bardzo podobne do psychodelików naturalnych, takich jak meskalina (pejotl), która jest w Holandii legalna w nieprzetworzonej formie. W Polsce wszystkie wymienione substancje są nielegalne.

4.2. Według Światowej Organizacji Zdrowia

4.2.1. * Opiaty np. heroina, morfina

4.2.2. * Psychostymulanty np. amfetamina, metamfetamina

4.2.3. * Kokaina

4.2.4. * Marihuana i haszysz

4.2.5. * Halucynogeny np. DMT

4.2.6. * Psychodeliki np. LSD-25

4.2.7. * Środki lotne – kleje

4.2.8. * Leki uspokajające i barbiturany

4.2.9. * Nikotyna

4.2.10. * Alkohol

4.2.11. * Steroidy

4.3. Według działania fizjologicznego

4.3.1. Stymulanty

4.3.2. Depresanty

4.3.2.1. New node

4.3.3. Psychodeliki

4.3.4. Konopie indyjskie